meat cut inlớn extremely small pieces, mixed with other things, cooked in a container, & then cut inlớn slices khổng lồ be eaten


Bạn đang xem: Meatloaf là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú toludenim.com.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.


The chain has launched an elaborate promotion, with a half a dozen bacon-themed additions to lớn the thực đơn, including a babé sundae, banhỏ meat loaf and banhỏ flapjacks.
Of course, you can bet on it being good--chops, pot roast, roast chicken, perhaps even meat loaf! --& you can bring your own alcohol if you wish.
A few strips of babé add just the right flavor to lớn the roast fowl, meat loaf, larded tenderloin, or casserole of vegetables or cereals.
The meat from these may be utilized by serving with horseradish or mustard sauce, or combined with equal amount of fresh meat for meat loaf, scalloped dish, etc.
Meat loaves are widely popular, time & energy savers for the housewife và may be purchased in any amount desired, from your butcher, grocer or delicatessen.
Các cách nhìn của những ví dụ không diễn đạt cách nhìn của những biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tuyệt của các nhà trao giấy phép.
*Xem thêm: Res Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Res Reticuloendothelial System (Res) Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Chồng Của Triệu Vy Là Ai Trẻ, Chồng Xóa Bài Viết Liên Quan Triệu Vy

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: TỔNG HỢP
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *