a planned occasion when people come together, either in person or online (= using the internet), khổng lồ discuss something:
Companies are making more use of websites and videoconferencing where staff may log on for regular meetings.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.

Bạn đang xem: Meeting là gì

Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


In a statement issued after the meeting, the board announced their decision lớn go ahead with the merger .
at/in/during a meeting A framework agreement will be signed next week during a meeting of EU foreign ministers.
last/next meeting There was speculation that the Fed may cut its lending rate from 5.25% before its next meeting.

Xem thêm:


a meeting with sb The bank announced the expanded cost cuts in a meeting with analysts after the cthua of trading.
a meeting between sb/sth và sb/sth No meeting has yet taken place between senior management & union representatives.
be in/go to/attover a meeting Over 200 people attended the meeting at the company"s headquarters in San Diego.
chair a meeting He chaired a meeting of senior Ministers last Thursday lớn discuss five-year plans for reforms.
a meeting of leaders/delegates/shareholders Two new directors were elected khổng lồ the board at the annual meeting of shareholders.
*

books, films, or cartoons about an imagined future, especially about space travel or other planets

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp công ty chúng tôi nâng cấp đề xuất về Từ Điển toludenim.com của chúng ta. Đóng Làm bài bác điều tra khảo sát /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *