The SNB is an aktiengesellschaft under special regulations, và has two head offices, one is in Bern và the other one in Zurich.

Bạn đang xem: Ngân hàng nhà nước việt nam tiếng anh là gì


The collapse of the State Bank in 1992 resulted in large levels of state public debt (as much as A$4 billion).
Tòa bên cao nhất của Adelaide, được kiến thiết vào năm 1988, thuở đầu được Hotline là Tòa nhà Ngân mặt hàng Nhà nước.
Sau lúc được bổ nhiệm trong tuổi 46, ông thay đổi Thống đốc trẻ nhất lịch sử vẻ vang Ngân hàng Nhà nước toàn quốc.
After being appointed at the age of 46, he became the youngest Governor in the history of the State Bank of toludenim.cometnam.
lấy một ví dụ, Chính phủ kiểm soát và điều hành Ngân sản phẩm Nhà nước và Chịu trách rưới nhiệm tổ chức bảo hiểm nhà nước với dự toán.
For instance, the Government controlled the State Bank of the USSR và was responsible for the organisation of state insurance và accounting.
giữa những biện pháp chính là tái tổ chức triển khai Ngân mặt hàng Nhà nước với cải cách phổ biến về những vấn đề tài chính.
Another of the measures was the reorganization of the State Bank & a general reform of financial matters.
Các ghi chụ của Ngân hàng Nhà nước bộc lộ Lenin trong những khi Kho bạc ghi chú biểu đạt thi công thẩm mỹ hoa.
Đây được giải quyết vào hệ thống Swiss Interngân hàng Clearing (SIC) thông qua tài khoản tiền gửi được giữ lại cùng với Ngân mặt hàng Nhà nước.
These are settled in the Swiss Interngân hàng Clearing (SIC) system toludenim.coma sight deposit accounts held with the National Bank.
Chúng được lưu lại hành cùng rất những ghi chụ chervonets được ra mắt vào khoảng thời gian 1922 vì chưng Ngân mặt hàng Nhà nước cùng với mệnh giá chỉ 1, 3, 5 10 cùng 25 chervonets.
These circulated alongside the chervonets notes introduced in 1922 by the State Bank in denominations of 1, 3, 5 10 và 25 chervonets.
Ông đã làm được cứu trợ cùng với khoản vay 30 triệu Mark xuất phát từ một tập đoàn các bank vày Ngân hàng Nhà nước Phổ bố trí.
He was bailed out with a 30 million Mark loan from a consortium of banks arranged by the Prussian State Bank.
Đề án tái kết cấu nợ sẽ được triển khai theo ra quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước ngày 31/5 năm 2005 .
The restructuring of loans will be done in accordance khổng lồ Decision No 783/2005/QD-NHNN of the SBV Governor dated May 31 , 2005 .

Xem thêm: Electronic Calculator Là Gì ? Nghĩa Của Từ Calculator Trong Tiếng Việt


Đến ngày 18 tháng 8 năm 2011, ICBC sẽ vượt qua cuộc soát sổ từ bỏ Ngân mặt hàng Nhà nước Pakistung với bắt đầu chuyển động marketing trên Pakisrã.
On 18 August 2011, ICBC passed the examination from State Bank of Pakisrã and started its business in Pakistan.
Ngân mặt hàng Nhà nước đã thành công xuất sắc vào bài toán bình ổn giá chỉ đồng nội tệ , kể từ lúc đồng tiền mất giá vào thời điểm tháng Hai năm 2011 .
Ngân hàng Nhà nước vẫn thành công xuất sắc vào vấn đề bất biến giá đồng nội tệ , kể từ khi đồng VN mất giá vào tháng Hai năm 2011 .
Cụ thể, cần cẩn thận cùng Để ý đến tính hòa bình của Ngân hàng Nhà nước VN theo phía một ngân hàng Trung ương hiện đại.
Mới trên đây , toludenim.comnaCapital dự trù vào trong năm này Ngân mặt hàng Nhà nước sẽ thiết lập 6 tỷ USD ngoại tệ bên trên thị trường để tăng mối cung cấp dự trữ ngoại ăn năn .
toludenim.comnaCapital recently estimated that the State Bank had this year purchased $ 6 billion in foreign currency from the market to increase the foreign exchange reserves .
Vừa đến lớp, ông vừa đi làm, ban sơ là vào một bắt tay hợp tác xóm rượu chát, và kế tiếp có tác dụng bảo đảm an toàn cho ngân hàng bên nước.
During his studies he worked first, in a wine cooperative & later as a security guard for the state bank.
Năm 1931, Boris Berlatsky, một quan lại chức cao cấp của Ngân mặt hàng Nhà nước đã có giới thiệu xét xử cho tội tiêu hủy trong vụ xét xử Menshetoludenim.comk 1931.
In 1931 Boris Berlatsky, a senior official of the State Bank was put on trial for wrecking as part of the 1931 Menshetoludenim.comk Trial.
Bà Okoro vẫn bao gồm cuộc họp tham mê vấn kỹ thuật cùng với Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước cả nước, Bộ trưởng Sở Tài thiết yếu, và Sở trưởng Bộ Tư pháp.
Ms. Okoro held technical meetings with the Governor of the State Bank of toludenim.cometphái nam, the Minister of Finance, & the Minister of Justice.
Năm 1840, Ngân sản phẩm Thương mại Nhà nước xây dựng 3, 5, 10, 25, 50 với 100 rúp ghi chụ, tiếp theo sau là 50 rúp ghi nhận tín dụng của Kho bạc Lưu ký cùng Ngân sản phẩm Nhà nước.
In 1840, the State Commercial Bank issued 3, 5, 10, 25, 50 and 100 rubles notes, followed by 50 ruble credit notes of the Custody Treasury và State Loan Bank.
Năm 1947, các ghi crúc của Kho bạc Nhà nước đã có trình làng với mệnh giá bán 1, 3 với 5 rúp, cùng rất những ghi crúc của Ngân mặt hàng Nhà nước mang đến mệnh giá 10-, 25-, 50 với 100 rúp.
In 1947, State Treasury notes were introduced for denominations of 1-, 3- & 5 rubles, along with State Bank notes for denominations of 10-, 25-, 50 and 100 rubles.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *