1200 những bài tập trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 TUYỂN TẬPhường. Ngân mặt hàng trắc nghiệm Lịch sử 12 gồm đáp ánTài liệu này được tổng hòa hợp 1200 bài bác tập trắc nghiệm lịch sử 12 cả năm. 1200 các bài luyện tập trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 TUYỂN TẬP. Ngân mặt hàng trắc nghiệm Lịch sử 12 tất cả đáp án. Nội dung là những bài xích tập trắc nghiệm theo từng bài học kinh nghiệm với bao gồm lời giải mang lại từng câu. Tài liệu được viết bên dưới dạng word tất cả 144 trang. Các chúng ta xem cùng thiết lập về sống links dưới.

Bạn đang xem: Ngân hàng trắc nghiệm lịch sử 12 có đáp an

trung học phổ thông DƯỠNG ĐIỀMBAÌ I . LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU SAU 1945 Câu 1. Hãy chọn Câu đúng nhất để viết tiếp về Iuri Gagarin:Iuri Gagarin là:a/. Người đầu tiên bay lên sao hỏab/. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạoc/. Người đầu tiên bay vào vũ trụd/. Người đầu tiên để chân lên mặt trăng.Câu 2. Vị trí công nghiệp của Liên Xô bên trên thế giới trong những năm 50, 60, nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX?a/. Đứng thứ nhất trên thế giới b/. Đứng thứ nhì bên trên thế giớic/. Đứng thứ tía trên thế giới d/. Đứng thứ tứ bên trên thế giớiCâu 3. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tnhãi con thế giới thứ hai:a/. Hòa bình, trung lậpb/. Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giớic/. Tích cực ngăn uống chặn vũ khí có nguy hại hủy diệt loài ngườid/. Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của MỹCâu 4. Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nmong (Liên Xô) và bcầu đầu trở thành hệ thống thế giới:a/. Sự ra đời của các nước dân chủ quần chúng Đông Âub/. Sự ra đời nước Cộng hòa quần chúng. # Trung Hoac/. Sự ra đời của ncầu Cộng hòa Ấn Độd/. Câu a và bCâu 5. Hoàn cảnh của nhân dân các nước Đông Âu Lúc bắt tay vào công cuộc xây dựng CNXH:a/. Cơ sở vật chất - kỹ thuật lạc hậub/. Các nmong đế quốc tiến hành vây hãm về gớm tế, can thiệp về chính trịc/. Các thế lực chống CNXH vẫn còn mãi mãi và ra sức chống phád/. Cả a, b, c,Câu 6. Những thiếu sót và không đúng lầm cơ bản mà công cuộc xây dựng CNXH ở các nmong Đông Âu đã phạm phải là:a/. Rập khuôn một cách giáo điều theo tế bào hình xây dựng CNXH ở Liên Xô,b/. Chủ quan liêu, duy ý chí, không tuân theo quy luật khách quan tiền của lịch sử.c/. Thiếu dân chủ, thiếu công bằng xã hội và vi phạm pháp chế XHCN.d/. Nhà nmong nắm độc quyền về ghê tế.Câu 7. Vị tổng thống đầu tiên của Liên Xô là:a/. Lênin. b/. Xtalin.c/. Goocbachốp d/. Enxin.Câu 8. Nguyên ổn nhân cơ bản nhất quyết định sự sụp đổ của chế độ XHcông nhân ở Liên Xô và Đông Âu:a/. Đã xây dựng một tế bào hình về CNXH không đúng đắn, không phù hợp,b/. Chậm sửa chữa, cầm đổi trmong những biến động lớn của tình hình thế giới.c/. Những không đúng lầm về chính trị và tha hóa về phẩm chất đạo đức của một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước.d/. Hoạt động chống phá của các thế lực chống CNXH vào và ngoài nmong.

Xem thêm: Chính Sách Đãi Ngộ Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Nhân Sự

*

Trỡ ràng đánh màu sắc đến bé
,Tranh đánh màu, Truyện chữ - Mê phát âm truyện chữ - Sách học piano - Lý tngày tiết âm thanh - Nhạc lý cơ bản - những hòa hợp âm cơ bản - âm giai - truyện mới
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *