I. LỜI CHÚA:

Thiên Chúa phán: Này Ta sai sđọng mang của Ta đi trước Con, nhằm dọn mặt đường đến Con đến”.

Bạn đang xem: Ngôn sứ là ai

*
II. TRÌNH BÀY
:

Thiên Chúa vẫn chọn hotline cùng không đúng các Ngôn sđọng đến cùng với dân Israel nhằm thường xuyên huấn luyện chúng ta trung thành với chủ với gimong muốn và xứng đáng lãnh nhấn Đấng Cứu Thế đã hứa hẹn.

1. Ngôn sđọng là ai ?Ngôn sđọng, theo giờ Hipri tức là “bạn được Call, tín đồ loan báo”, như ngôi trường đúng theo của Êlia, Isaia, Jêrêmia, Êzêkien... Thiên Chúa đã tuyển lựa chọn các Ngài giống như các bạn thân thiết của Chúa để giữ lại lời Ngài cho dân riêng: khi dân đi không nên mặt đường lối Chúa, các Ngôn sứ nhắc nhở, khuyến cáo chúng ta trsinh hoạt về cùng Thiên Chúa ; khi dân chũm chấp trong mặt đường lời sai lạc, các Ngôn sứ đọng ăn hiếp loi, tiên báo các tai ương sẽ đến ; trong thời lưu đầy, lúc dân thất vọng buông xuôi, Ngôn sứ đọng lôi kéo họ luôn tin cẩn vào Thiên Chúa, Đấng đang cứu bay bọn họ ngoài cảnh quân lính Ạicâp xưa tương tự như đoái thương thơm giải thoát chúng ta...; lúc dân căng thẳng mệt mỏi vị mong đợi Đấng cứu vãn cố mà lại chẳng thấy, Ngôn sđọng loan báo ngày Đấng Thiên Sai sẽ tới triển khai ơn cứu giúp độ.

2. Nội dung chính của sứ điệp các Ngôn sứ: Các Ngôn sđọng đã đem về cho dân sứ đọng điệp của Thiên Chúa nhưng nội dung chính yếu đuối là:a) Nhắc nhngơi nghỉ dân tuân giữ giao ước đã ký cùng với Thiên Chúa: Ngôn sứ chình họa thức giấc dân cùng đòi buộc dân buộc phải trsống về tuân giữ gimong mỏi. Qua các Ngôn sđọng, Thiên Chúa giáo dục dân cùng tuim hẹn đã ban Đấng Thiên Sai cùng Nước Thiên Chúa. b) Loan báo đáp cứu độ: Qua hầu như đổi thay cụ thời cục, hồ hết bội nghịch của dân, các Ngôn sđọng loan báo về ơn cứu vãn độ nhưng Thiên Chúa đã hẹn từ nđần độn xưa. Lời loan báo này dần dần được tách biệt cùng với phần lớn cụ thể cụ thể:- Sinc vày một Trinc Nữ (x. Is 7,14).- Sinc tại Bêlem, thành Vua Đavkhông nhiều (x. Mic 5,2).- Công vấn đề của Đấng Thiên Sai: chữa trị fan mù, qutrần, câm điếc, rao giảng Tin Mừng cho người nghèo đói, loan báo năm hồng ân cùng ngày giải thoát ( x. Is 61).- Chúa Cứu Thế đã chết với sinh sống lại vậy như thế nào ( x. Is 53).

3. Số lượng các Ngôn sứ: Thánh Kinch Cựu Ước ghi nhận 16 Ngôn sứ đọng mà 4 vị to là: Isaia, Jêrêmia, Êzêkien, Daniel.Gioan Tẩy trả là vị Ngôn sứ nối kết thời Cựu Ước cùng với thời Tân Ước. Vinh dự lớn số 1 của ông là được thấy cùng ra mắt Chúa Cứu Thế cho tất cả những người đương thời.

Xem thêm: Câu Nói Của Ngày: " Cô Là Ai Cháu Không Biết Cô Đi Ra Đi Ra Đi!"

III. BÀI HỌC

23. H. Ngôn sđọng là ai ?T. Ngôn sứ là những người dân được Thiên Chúa tuyển lựa chọn để sai đi loan truyền Lời Chúa cho dân Người.

24. H. Các Ngôn sứ đọng vẫn nói gì cùng với Dân Chúa?T. Các Ngôn sứ đọng đã nói các điều chủ yếu yếu này:- Nhắc nhsống cho dân những điều chúng ta đã cam kết với Thiên Chúa trong gimong mỏi.- Loan báo bổ cứu giúp độ Thiên Chúa sẽ triển khai qua Đấng Cứu Thế.IV. THÁI ĐỘ SỐNG:

Xưa tê dân Israel được những Ngôn sứ dạy bảo chuẩn bị đón Đấng Cứu Thế. Ngày ni, tôi chuẩn bị sẵn sàng nghe lời khuyên bảo của các thừa tác viên trong Hội Thánh.V. CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, Chúa hằng sai các sứ trả đến phía dẫn dân Chúa. Xin mang lại nhỏ biết mau mắn mừng đón lời đào tạo của Hội Thánh.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *