Câu hỏi : Tìm số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất tất cả 5 chữ số không giống nhau.

Bạn đang xem: Người ta viết liền nhau các số tự nhiên chẵn liên tiếp

Lời giải:

Số chẵn lớn nhất tất cả 5 chữ số không giống nhau là 98764

Số liền sau của số 98764 là : 98764 + 1 = 98765

Vậy số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất gồm 5 chữ số không giống nhau là : 98765

Top lời giải xin giới thiệu với những em một số dạng bài bác tập về dãy số lớp 5, mời những em thuộc đọc nhé.

1. Các kiến thức cần nhớ dãy số

Trong hàng số tự nhiên liên tiếp cứ một số chẵn lại đến một số lẻ rồi lại đến một số chẵn… Vì vậy, nếu:

- Dãy số bắt đầu từ số lẻ và kết thúc là số chẵn thì số lượng những số lẻ bằng số lượng các số chẵn.

-Dãy số bắt đầu từ số chẵn cùng kết thúc cũng là số lẻ thì số lượng những số chẵn bằng số lượng những số lẻ.

-Nếu hàng số bắt đầu từ số lẻ với kết thúc cũng là số lẻ thì số lượng các số lẻ nhiều hơn những số chẵn là 1 trong những số.

-Nếu dãy số bắt đầu từ số chẵn với kết thúc cũng là số chẵn thì số lượng các số chẵn nhiều hơn các số lẻ là một trong số.

a. Trong dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1 thì số lượng những số trong dãy số chính bằng giá chỉ trị của số cuối thuộc của số ấy.

b. Trong dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số không giống số 1 thì số lượng những số vào dãy số bằng hiệu giữa số cuối thuộc của hàng số với số liền trước số đầu tiên.

2. Các loại hàng số:


+ Dãy số cách đều:

- Dãy số tự nhiên.

- Dãy số chẵn, lẻ.

- Dãy số chia hết hoặc ko phân chia hết mang đến một số tự nhiên như thế nào đó.

+ Dãy số không bí quyết đều.

- Dãy Fibonacci tuyệt tribonacci.

- Dãy có tổng (hiệu) giữa nhì số liên tiếp là một dãy số.

+ Dãy số thập phân, phân số:

3. Cách giải các dạng toán về hàng sốlớp 5

Dạng 1: Điền thêm số hạng vào sau, giữa hoặc trước một hàng số

Trước hết ta cần xác định lại quy luật của hàng số:

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng trước nó cộng (hoặc trừ) với một số tự nhiên a.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng trước nó nhân (hoặc chia) với một số tự nhiên q khác 0.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 3) bằng tổng 2 số hạng đứng liền trước nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của số hạng đứng trước nó cộng với số tự nhiên d rồi cộng với số thứ tự của số hạng ấy.

+ Số hạng đứng sau bằng số hạng đứng trước nhân với số thứ tự của nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) trở đi đều bằng a lần số liền trước nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) trở đi, mỗi số liền sau bằng a lần số liền trước nó cộng (trừ ) n (n khác 0).

...............................

Các ví dụ:

Bài 1:Điền thêm 3 số hạng vào dãy số sau:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34……

Muốn giải được bài xích toán bên trên trước hết phải xác định quy luật của hàng số như sau:

Ta thấy: 1 + 2 = 3 3 + 5 = 8

2 + 3 = 5 5 + 8 = 13

Dãy số trên được lập theo quy luật sau: Kể từ số hạng thứ 3 trở đi mỗi số hạng bằng tổng của nhì số hạng đứng liền trước nó.

Ba số hạng tiếp theo là: 21 + 34 = 55; 34 + 55 = 89; 55 + 89 = 144

Vậy hàng số được viết đầy đủ là: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55, 89, 144.

Bài 2:Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27

Ta nhận thấy: 8 = 1 + 3 + 4 27 = 4 + 8 + 15

15 = 3 + 4 + 8

Từ đó ta rút ra được quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của tía số hạng đứng liền trước nó.

Viết tiếp bố số hạng, ta được hàng số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27, 50, 92, 169.

Bài 3:Tìm số hạng đầu tiên của những hàng số sau biết rằng mỗi dãy số gồm 10 số hạng.

a)…, …, 32, 64, 128, 256, 512, 1024

b)..., ..., 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110

Giải:

a). Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là: 1024 = 512 x 2

Số hạng thứ 9 là: 512 = 256 x 2

Số hạng thứ 8 là: 256 = 128 x 2

Số hạng thứ 7 là: 128 = 64 x 2

……………………………..

Từ đó ta suy luận ra quy luật của dãy số này là: mỗi số hạng của hàng số gấp đôi số hạng đứng liền trước đó.

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là: 1 x 2 = 2.

b). Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là: 110 = 11 x 10

Số hạng thứ 9 là: 99 = 11 x 9

Số hạng thứ 8 là: 88 = 11 x 8

Số hạng thứ 7 là: 77 = 11 x 7

…………………………..

Từ đó ta suy luận ra quy luật của hàng số là: Mỗi số hạng bằng số thứ tự của số hạng ấy nhân với 11.

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là: 1 x 11 = 11.

Bài 4:Tìm các số còn thiếu vào hàng số sau :

a. 3, 9, 27, ..., ..., 729.

b. 3, 8, 23, ..., ..., 608.

Giải:

Muốn search được những số còn thiếu trong mỗi hàng số, cần tlặng được quy luật của mỗi hàng số đó.

a. Ta nhận xét: 3 x 3 = 9

9 x 3 = 27

Quy luật của hàng số là: Kể từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng gấp 3 lần số liền trước nó.

Vậy các số còn thiếu của dãy số đó là:

27 x 3 = 81; 81 x 3 = 243; 243 x 3 = 729 (đúng).

Vậy dãy số còn thiếu hai số là: 81 với 243.

b. Ta nhận xét: 3 x 3 – 1 = 8; 8 x 3 – 1 = 23.

..........................................

Quy luật của dãy số là: Kể từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng bằng 3 lần số liền trước nó trừ đi 1. Vì vậy, những số còn thiếu ở dãy số là:

23 x 3 - 1 = 68; 68 x 3 – 1 = 203; 203 x 3 – 1 = 608 (đúng).

Dãy số còn thiếu hai số là: 68 với 203.

Bài 5: Lúc 7h sáng, một người đi từ A đến B cùng một người đi từ B đến A; cả hai cùng đi đến đích của bản thân thời gian 2h chiều. Vì đường đi khó dần từ A đến B; cần người đi từ A, giờ đầu đi được 15km, cứ mỗi giờ sau đó lại giảm đi 1km. Người đi từ B giờ cuối cùng đi được 15km, cứ mỗi giờ trước đó lại giảm 1km. Tính quãng đường AB.

Giải:

2 giờ chiều là 14h trong ngày.

2 người đi đến đích của mình trong số giờ là:

14 – 7 = 7 giờ.

Vận tốc của người đi từ A đến B lập thành hàng số:

15, 14, 13, 12, 11, 10, 9.

Vận tốc của người đi từ B đến A lập thành dãy số:

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Nhìn vào 2 hàng số ta nhận thấy đều có những số hạng giống nhau vậy quãng đường AB là: 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 = 84

Đáp số: 84km.

Xem thêm: Vụ Nữ Nhân Viên Sân Bay Bị Đánh: Sa Thải Đào Vịnh Thuấn, Ông Đào Vịnh Thuấn

Một số lưu ý khi giảng dạy Tân oán dạng này là: Trước hết phải xác định được quy luật của hàng là hàng tiến, hàng lùi giỏi dãy số theo chu kỳ. Từ đó cơ mà học sinh có thể điền được những số vào dãy đã mang đến.

Dạng 2: Xác định số A tất cả thuộc hàng đã mang đến tốt không?

Cách giải của dạng toán này:

- Xác định quy luật của dãy;

- Kiểm tra số A gồm thoả mãn quy luật đó giỏi không?

Các ví dụ:

Bài 1: Cho hàng số: 2, 4, 6, 8,……

a. Dãy số được viết theo quy luật nào?

b. Số 2009 tất cả phải là số hạng của hàng không? Vì sao?

Giải:

a. Ta nhận thấy: Số hạng thứ 1: 2 = 2 x 1

Số hạng thứ 2: 4 = 2 x 2

Số hạng thứ 3: 6 = 2 x 3

….........

Số hạng thứ n: ? = 2 x n

Quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng bằng 2 nhân với số thứ tự của số hạng ấy.

b. Ta nhận thấy những số hạng của dãy là số chẵn, mà lại số 2009 là số lẻ, đề nghị số 2009 không phải là số hạng của dãy.

Bài 2:Cho hàng số: 2, 5, 8, 11, 14, 17,……

- Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số trên?

- Số 2009 có thuộc hàng số bên trên không? Tại sao?

Giải:

- Ta thấy: 8 – 5 = 3; 11 – 8 = 3; ………

Dãy số trên được viết theo quy luật sau: Kể từ số thứ 2 trở đi, mỗi số hạng bằng số hạng đứng liền trước nó cộng với 3.

Vậy 3 số hạng tiếp theo của hàng số là:

17 + 3 = trăng tròn ; 20 + 3 = 23 ; 23 + 3 = 26

Dãy số được viết đầy đủ là: 2, 5, 8, 11, 14, 17, đôi mươi, 23, 26.

- Ta thấy: 2 : 3 = 0 dư 2; 5 : 3 = 1 dư 2; 8 : 3 = 2 dư 2; .....

Vậy đây là hàng số nhưng mà mỗi số hạng khi phân chia mang lại 3 đều dư 2. Mà:

2009 : 3 = 669 dư 2. Vậy số 2009 tất cả thuộc hàng số trên bởi vì cũng chia mang đến 3 thì dư 2.

Bài 3:Em hãy mang đến biết:

a. Các số 60, 483 có thuộc dãy 80, 85, 90,…… giỏi không?

b. Số 2002 tất cả thuộc dãy 2, 5, 8, 11,…… xuất xắc không?

c. Số như thế nào trong các số 798, 1000, 9999 bao gồm thuộc hàng 3, 6, 12, 24,…… giải mê thích tại sao?

Giải:

a. Cả 2 số 60, 483 đều ko thuộc dãy đã mang lại vì:

- Các số hạng của dãy đã mang lại đều lớn hơn 60.

- Các số hạng của hàng đã mang đến đều chia hết mang lại 5, nhưng 483 không chia hết mang đến 5.

b. Số 2002 ko thuộc hàng đã mang đến bởi vì mọi số hạng của hàng khi chia mang đến 3 đều dư 2, cơ mà 2002 phân chia 3 thì dư 1.

c. Cả 3 số 798, 1000, 9999 đều ko thuộc hàng 3, 6, 12, 24,… vì:

- Mỗi số hạng của dãy (kể từ số hạng thứ 2) đều gấp đôi số hạng liền trước nhận nó; cho nên những số hạng (kể từ số hạng thứ 3) tất cả số hạng đứng liền trước là số chẵn, mà lại 798 phân tách cho 2 = 399 là số lẻ.

- Các số hạng của hàng đều phân chia hết mang lại 3, nhưng mà 1000 lại ko phân tách hết mang lại 3.

- Các số hạng của dãy (kể từ số hạng thứ 2) đều chẵn, nhưng 9999 là số lẻ.

Bài 4:Cho dãy số: 1; 2,2; 3,4; ……; 13; 14,2.

Nếu viết tiếp thì số 34,6 tất cả thuộc hàng số trên không?

Giải:

- Ta nhận xét: 2,2 - 1 = 1,2; 3,4 - 2,2 = 1,2; 14,2 - 13 = 1,2;……

Quy luật của hàng số trên là: Từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng đều hơn số hạng liền trước nó là một,2 đơn vị:

- Mặt không giống, các số hạng trong hàng số trừ đi 1 đều phân tách hết cho 1,2.

Ví dụ: (13 - 1) chia hết cho một,2

(3,4 - 1) chia hết cho 1,2

Mà: (34,6 - 1) : 1,2 = 28 dư 0.

Vậy nếu viết tiếp thì số 34,6 cũng thuộc hàng số trên.

Bài 5:Cho dãy số: 1996, 1993, 1990, 1987,……, 55, 52, 49.

Các số sau đây có phải là số hạng của dãy không?

100, 123, 456, 789, 1900, 1436, 2009?

Giải:

Nhận xét: Đây là dãy số giải pháp đều 3 đơn vị.

Trong hàng số này, số lớn nhất là 1996 với số bé xíu nhất là 49. Do đó, số 2009 ko phải là số hạng của dẫy số đã mang lại bởi vì lớn hơn 1996.

Các số hạng của hàng số đã cho rằng số khi phân chia mang lại 3 thì dư 1. Do đó, số 100 và số 1900 là số hạng của dãy số đó.

Các số 123, 456, 789 đều chia hết cho 3 yêu cầu những số đó không phải là số hạng của dãy số đã cho.

Số 1436 Lúc phân tách cho 3 thì dư 2 bắt buộc không phải là số hạng của dãy số đã mang lại.

Dạng 3: Tìm số số hạng của dãy

* Cách giải ở dạng này là:

Đối với dạng toán thù này, ta thường sử dụng phương pháp giải toán khoảng cách (toán trồng cây). Ta bao gồm công thức sau:

Số các số hạng của dãy = số khoảng biện pháp + 1.

Đặc biệt, nếu quy luật của hàng là : Mỗi số hạng đứng sau bằng số hạng liền trước cộng với số không đổi d thì:

Số những số hạng của dãy = (Số hạng lớn nhất – Số hạng nhỏ nhất ) : d + 1.

Các ví dụ:

Bài 1:Cho dãy số 11; 14; 17;.....;65; 68.

Hãy xác định dãy số bên trên gồm bao nhiêu số hạng?

Giải:

Ta có: 14 - 11= 3; 17 - 14 = 3;....

Vậy quy luật của hàng số đó là mỗi số hạng đứng liền sau bằng số hạng đứmg liền tr­ước nó cộng với 3. Số các số hạng của dãy số đó là:

(68 - 11) : 3 + 1 = 20 (số hạng)

Bài 2:Cho hàng số: 2, 4, 6, 8, 10,……, 1992

Hãy xác định hàng số bên trên có bao nhiêu số hạng?

Giải:

Ta thấy: 4 – 2 = 2 ; 8 – 6 = 2

6 – 4 = 2 ; ………

Vậy, quy luật của hàng số là: Mỗi số hạng đứng sau bằng một số hạng đứng trước cộng với 2. Nói những khác: Đây là hàng số chẵn hoặc hàng số giải pháp đều 2 đơn vị.

Dựa vào công thức trên:

(Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng giải pháp + 1

Ta có: Số những số hạng của dãy là:

(1992 - 2) : 2 + 1 = 996 (số hạng).

Bài 3: Cho 1, 3, 5, 7, ……… là hàng số lẻ liên tiếp đầu tiên; hỏi 1981 là số hạng thứ bao nhiêu vào dãy số này? Giải đam mê giải pháp tìm?

(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1980 – 1981)

Giải:

Ta thấy:

Số hạng thứ nhất bằng: 1 = 1 + 2 x 0

Số hạng thứ hai bằng: 3 = 1 + 2 x 1

Số hạng thứ tía bằng: 5 = 1 + 2 x 2

………

Còn số hạng cuối cùng: 1981 = 1 + 2 x 990

Vì vậy, số 1981 là số hạng thứ 99một trong dãy số đó.

Bài 4:Cho dãy số: 3, 18, 48, 93, 153,…

a. Tìm số hạng thứ 100 của dãy.

b. Số 11703 là số hạng thứ từng nào của dãy?

Giải:

a. Số hạng thứ nhất: 3 = 3 + 15 x 0

Số hạng thứ hai: 18 = 3 + 15 x 1

Số hạng thứ ba: 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2

Số hạng thứ tư: 93 = 3 + 15 x 1 + 15 X 2 + 15 x 3

Số hạng thứ năm: 153 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + 15 x 4

………

Số hạng thứ n: 3 + 15 x1 + 15 x 2 +15 x 3 + …… + 15 x (n - 1)

Vậy số hạng thứ 100 của dãy là:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + …… + 15 x (100 - 1)

= 3 + 15 x (1 + 2 + 3 + …… + 99) (Đưa về một số nhân với một tổng.

= 3 + 15 x (1 + 99) x 99 : 2 = 74253

b. Gọi số 11703 là số hạng thứ n của dãy:

Theo quy luật ở phần a ta có:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + …… x (n – 1) = 11703

3 + 15 x (1 + 2 + 3 + ……+ (n – 1)) = 11703

3 + 15 x (1 + n – 1) x (n – 1) : 2 = 11703

15 x n x (n – 1) = (11703 – 3) x 2 = 23400

n x (n – 1) = 23400 : 15 = 1560

Nhận xét: Số 1560 là tích của nhì số tự nhiên liên tiếp 39 với 40 (39 x 40 = 1560)

Vậy, n = 40, số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Bài 5:Trong những số bao gồm cha chữ số, gồm bao nhiêu số phân chia hết cho 4?

Giải:

Ta nhận xét : Số nhỏ nhất gồm cha chữ số phân tách hết mang lại 4 là 100 cùng số lớn nhất bao gồm tía chữ số phân chia hết mang đến 4 là 996. Như vậy các số tất cả ba chữ số phân chia hết mang đến 4 lập thành một hàng số tất cả số hạng nhỏ nhất là 100, số hạng lớn nhất là 996 với mỗi số hạng của dãy (kể từ số hạng thứ nhì ) bằng số hạng đứng liền trước cộng với 4.

Vậy số các số tất cả tía chữ số phân tách hết mang lại 4 là:

(996 – 100) : 4 = 225 (số)

Dạng 4: Tìm số hạng thứ n của hàng số

Bài 1:Cho hàng số: 1, 3, 5, 7,............Hỏi số hạng thứ 100 của dãy số là số nào

Giải:

Số khoảng giải pháp từ số đầu đến số hạng thứ 100 là:

98 - 1 = 99

Mỗi khoảng phương pháp là

3 - 1 = 5 - 3 = 2

Số hạng thứ 100 là

1 + 99 ´x 2 = 199

Công thức tổng quát:

Số hạng thứ n = số đầu + khoảng biện pháp x (Số số hạng - 1)

Bài 2:Tìm số hạng thứ 100 của những hàng số được viết theo quy luật:

a) 3, 8, 15, 24, 35,… (1)

b) 3, 24, 63, 1trăng tròn, 195,… (2)

c) 1, 3, 6, 10, 15,…. (3)

Giải:

a) Dãy (1) tất cả thể viết dưới dạng: 1x3, 2x4, 3x5, 4x6, 5x7,…

Mỗi số hạng của dãy (1) là tích của nhị thừa số, thừa số thứ nhị lớn hơn thừa số thứ nhất 2 đơn vị. Các thừa số thứ nhất có tác dụng thành một dãy: 1, 2, 3, 4, 5, …; Dãy này có số hạng thứ 100 là 100.

Số hạng thứ 100 của hàng (1) bằng: 100x102 = 10200.

b) Dãy (2) có thể viết dưới dạng: 1x3, 4x6, 7x9, 10x12, 13x15,…

Mỗi số hạng của dãy (2) là tích của nhị thừa số, thừa số thứ nhị lớn hơn thừa số thứ nhất 2 đơn vị. Các thừa số thứ nhất làm thành một dãy: 1, 4, 7, 10, 13, …; Số hạng thứ 100 của dãy 1, 4, 7, 10, 13,… là: 1 + (100 – 1 ) x 3 = 298.

Số hạng thứ 100 của dãy (2) bằng: 298 x 300 = 89400.

c) Dãy (3) bao gồm thể viết dưới dạng:

*

Số hạng thứ 100 của hàng (3) bằng:

*

Dạng 5: Tìm số chữ số của dãy Khi biết số số hạng

Bài 1:Cho dãy số: 1, 2, 3,.......150. Hỏi để viết hàng số này người ta phải cần sử dụng bao nhiêu chữ số

Giải:

Dãy số đã đến có: (9 - 1) : 1 + 1 = 9 số có một chữ số.

Có (99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 số có 2 chữ số

Có (150 - 100) : 1 + 1 = 51 số gồm 3 chữ số.

Vậy số chữ số cần dùng là:

9 x 1 + 90 x 2 + 51 x 3 = 342 chữ số

Bài 2:Một quyển sách có 234 trang. Hỏi để đánh số trang quyển sách đó người ta phải dùng từng nào chữ số.

Giải:

Để đánh số trang quyển sách đó người ta phải viết liên tiếp những số tự nhiên từ 1 đến 234 thành hàng số. Dãy số này có

(9 - 1) : 1 + 1 = 9 số có một chữ số

Có: (99 - 10) : 1 + 1 = 90 số bao gồm 2 chữ số

Có: (234 - 100) : 1 + 1 = 135 số có 3 chữ số

Vậy người ta phải cần sử dụng số chữ số là:

9 x 1 + 90 x 2 + 135 x 3 = 594 chữ số

Dạng 6: Tìm số số hạng khi biết số chữ số

Bài 1:Để đánh số trang 1 quyển sách người ta cần sử dụng hết 435 chữ số. Hỏi quyển sách đó có từng nào trang?

Giải:

Để đánh số trang quyển sách đó, người ta phải viết liên tiếp các số tự nhiên bắt đầu từ 1 thành hàng số. Dãy số này có

9 số có một chữ số

gồm 90 số gồm 2 chữ số

Để viết những số này cần số chữ số là

9 x 1 + 90 ´ 2 = 189 chữ số

Số chữ số còn lại là:

435 - 189 = 246 chữ số

Số chữ số còn lại này cần sử dụng để viết tiếp những số bao gồm 3 chữ số bắt đầu từ 100. Ta viết được

246 : 3 = 82 số

Số trang quyển sách đó là

99 + 82 = 181 (trang)

Bài 2:

Để đánh số trang một cuốn sách người ta phải cần sử dụng tất cả 600 chữ số. Hỏi quyển sách đó bao gồm bao nhiêu trang?

Giải: 99 trang đầu cần dùng 9x1 + 90x2 = 189 chữ số.

999 trang đầu cần dùng: 9x1 + 90x2 + 900x3 = 2889 chữ số

Vì: 189 Dạng 7: Tìm chữ số thứ n của dãy

Bài 1: Cho dãy số 1, 2, 3,..... Hỏi chữ số thứ 200 là chữ số nào?

Giải:

Dãy số đã mang đến bao gồm 9 số có một chữ số

Có 90 số tất cả 2 chữ số

Để viết các số này cần

9 x 1 + 90 x 2 = 189 chữ số

Số chữ số còn lại là

200 - 189 = 11 chữ số

Số chữ số còn lại này dùng để viết những số tất cả 3 chữ số bắt đầu từ 100. Ta viết được

11 : 3 = 3 số (dư 2 chữ số)

Nên có 3 số bao gồm 3 chữ số được viết liên tiếp đến

99 + 3 = 102

Còn dư 2 chữ số sử dụng để viết tiếp số 103 nhưng chỉ viết được 10. Vậy chữ số thứ 200 của dãy là chữ số 0 của số 103.

Bài 2: Cho hàng số 2, 4, 6, 8, ..... Hỏi chữ số thứ 2010 của dãy là chữ số nào?

Giải:

Dãy số đã mang đến tất cả 4 số có 1 chữ số

Có (98 - 10) : 2 + 1 = 45 số bao gồm 2 chữ số

Có (998 - 100) : 2 + 1 = 450 số gồm 3 chữ số

Để viết các số này cần:

4 x 1 + 45 x 2 + 450 x 3 = 1444 chữ số

Số chữ số còn lại là:

2010 - 1444 = 566 chữ số

Số chữ số còn lại này sử dụng để viết những số gồm 4 chữ số bắt đầu từ 1000. Ta viết được:

566 : 4 = 141 số (dư 2 chữ số)

Nên gồm 141 số tất cả 4 chữ số được viết , số gồm 4 chữ số thứ 141 là:

(141 - 1) x 2 + 1000 = 1280

Còn dư 2 chữ số cần sử dụng để viết tiếp số 1282 nhưng mới chỉ viết được 12. Vậy chữ số thứ 2010 của dãy là chữ số 2 mặt hàng trăm của số 1282.

*

Bài 4:Cho 1 số tất cả 2 chữ số, một hàng số được tạo đề nghị bằng phương pháp nhân đôi chữ số sản phẩm đơn vị của số này rồi cộng với chữ số hàng chục, ghi lại kết quả; tiếp tục như vậy với số vừa nhận được ... (Ví dụ tất cả thể là dãy: 59, 23, 8, 16, 13, ... ). Tìm số thứ 2010 của hàng nếu số thứ nhất là 14.

Giải:

Ta lập được hàng các số như sau:

14, 9, 18, 17, 15, 11, 3, 6, 12, 5, 10, 1, 2, 4, 8, 16, 13, 7, 14, 9, 18, 17, 15, .....

Ta thấy cứ hết 18 số thì hàng những số lại được lặp lại như dãy 18 số đầu.

Với 2010 số thì tất cả số đội là:

2010 : 18 = 111 nhóm (dư 12 số)

12 số đó là những số của đội thứ 112 lần lượt là: 14, 9, 18, 17, 15, 11, 3, 6, 12, 5, 10, 1. Vậy số thứ 2010 của dãy là số 1.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *