Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú toludenim.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Nostril là gì

The external surface including the fins, nostrils, beneath the operculum and under the scales was examined for ectoparasites.
In the midfetal period the already formed special sense organs of hands, eyes, nostrils, và mouth are sealed by fusion & thickening of the integument.
In effect, dangerous or otherwise risky activities should be met by breathing through different nostrils or towards different parts of the body toàn thân.
Suddenly a goat"s head appears, growing khổng lồ huge proportions; the room fills with red light, mephitic vapours exude from the goat"s nostrils.
One of us lifted something from it, and leaning forward, that faint and invisible dust dry và acrid in the nostrils, we saw a long str& of iron-gray hair.
Where there is a central facial cleft, the central maxilla & upper lip may be absent and the nose either deformed with one nostril or replaced by a proboscis.
This is one of those cases which makes either a private or a public body stink in the nostrils of fair people.
Is it likely lớn make education more pleasant, or to prove sầu more grateful in the nostrils of the people?
Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện quan điểm của các biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press hay của các nhà cấp giấy phép.

Xem thêm: Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế Là Ai Mạnh Nhất? Nam Đế Đoàn Hoàng Gia Đoàn Trí

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *