Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Overdose là gì

Yet another limitation of lithium for youth with bipolar disorder is that it has a relative sầu low safety index in overdose.
After a survival time of 7 days, the animals were deeply anesthetized with an overdose of 10% chloral hydrate in distilled water và perfused transcardially.
The one participant who was coded as other typically engaged in a combination of cutting and overdosing.
These characteristics can contribute lớn cases of iatrogenic overdose, particularly during treatment initiation and dose titration.
They also found that desipramine had a significantly higher rate of death from overdose than other antidepressants.
Các quan điểm của những ví dụ không mô tả quan điểm của những biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tuyệt của các công ty cấp phép.
*

*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *