two things of the same appearance và form size that are intended lớn be used together, or something that consists of two parts joined together:
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ toludenim.com.

Bạn đang xem: Paired là gì

Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết sáng sủa.

Xem thêm: Tại Sao Nhà Báo Hoàng Hải Vân Là Ai, Hoàng Hải Vân


two things of the same appearance và size that are intended khổng lồ be used together, or something that consists of two parts joined together:
pair (off) sth with sth He is asking the state for a $26 million investment khổng lồ be paired with private tư vấn of $10 million.

Xem thêm: " Spare Ribs Là Gì ? Nghĩa Của Từ Spare Ribs Trong Tiếng Việt


lớn put two people or groups together lớn work or learn something, or to khung a group of two for these purposes:
pair sb (off) with sb Ms. Morris was paired with Ms. Lindsay, with whom she spent two days learning about various aspects of running a wine business.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: TỔNG HỢP
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *