vị trí ngắt giọng·hóng đợi·vệt dãn nhịp·ngập ngừng·xong lại·sự ngập ngừng·sự ngắt giọng·tạm nghỉ·trợ thời ngừng·sự tạm ngưng·vệt lặng·tạm bợ dừng

*


*

In a transition from one main point lớn another, a pause gives the audience an opportunity lớn reflect.

Bạn đang xem: Pause là gì


Lúc bao gồm sự chuyển tiếp xuất phát từ 1 điểm chính sang 1 điểm khác, lâm thời ngừng hỗ trợ cho cử tọa tất cả cơ hội xem xét.
And I want to pause again to lớn bring up context, because context helps us to get clarity understanding this thing.
Và tôi xin dừng lại một lần tiếp nữa để gia công rõ ngữ chình ảnh, vị ngữ cảnh góp chúng ta nắm rõ hơn sự toludenim.comệc này.
Unless you have sầu authorised your trương mục to continue running the impacted ads, pretoludenim.comously created ads will be paused khổng lồ prsự kiện them from sertoludenim.comng without measurement.
Trừ khi bạn đang có thể chấp nhận được thông tin tài khoản của mình tiếp tục chạy quảng bá bị ảnh hưởng, Cửa Hàng chúng tôi sẽ lâm thời dừng rất nhiều truyền bá sẽ chế tác trước đây nhằm ngăn quảng cáo phân phân phát nhưng không được đo lường và tính toán.
If your site is in “Failing” status, ad filtering is paused while your 1st or 2nd requests are processed.
Nếu website của công ty sinh hoạt trạng thái “Không đạt”, thì quá trình lọc truyền bá sẽ bị nhất thời dừng trong những lúc cách xử trí những hiểu biết lần 1 hoặc lần 2 của chúng ta.
Time passes while the player is outdoors, và pauses inside different buildings such as shops or barns và mines.
Thời gian trôi qua lúc người chơi sinh hoạt ngoại trừ ttránh và ngừng lại Khi của phòng, nhỏng những cửa hàng, chuồng trại và mỏ.

Xem thêm:


So my question khổng lồ you -- và maybe you want to pause it after I pose it -- is how much bởi vì I owe in 10 years?
Vì vậy, thắc mắc của tôi cho mình -- chắc rằng bạn muốn tạm bợ dừng để lưu ý đến sau khi tôi đặt ra -- là trong tầm 10 năm, tôi sẽ nợ bạn bao nhiêu vào 10 năm?
Lại 1 đợt tiếp nhữa thời tự khắc quan trọng trong năm... khi họ dừng lại để chúc mừng đô thị thịnh trị.
She had just paused và was looking up at a long spray of ivy swinging in the wind when she saw a gleam of scarlet và heard a brilliant chirp, and there, on the top of the wall, forward perched Ben
Cô đang tạm dừng và chú ý lên phun dài của cây thường xuân đung gửi trong gió Lúc cô bắt gặp một tia đỏ cùng nghe một chirp rực rỡ, với làm toludenim.comệc đó, bên trên đỉnh bức tường, phía đằng trước ngồi Ben
She is accepted &, after arguing with Marshall on and off – with several pause breaks in between for drinks, dinner at Red Lobster, & sex – Lily finally says that she cannot promise Marshall that she would return khổng lồ him after the six-month fellowship.
Sau Lúc tranh cãi với nhau nhiều lần; cùng với rất nhiều lúc "đình chiến" nhằm cùng mọi người trong nhà uống rượu, bữa tối sinh sống quán ăn Red Lobste, với có tác dụng tình cùng nhau, Lily cấp thiết hứa trước cùng với Marshall bản thân sẽ trngơi nghỉ về với anh sau ba tháng công tác làm toludenim.comệc cùng đính ước của nhị bạn xong tại đó.
When the astronomical distance between the realities of the academy and the toludenim.comsionary intensity of this challenge were more than enough, I can assure you, to lớn give one pause, what was happening outside higher education made backing off unthinkable.
lúc khoảng cách vô vàn thân thực tiễn ngơi nghỉ trường đại học cùng cường độ trở ngại của thách thức này là quá rộng, tôi hoàn toàn có thể xác định cùng với chúng ta, với điều này đề nghị lưu ý đến kỹ, gần như điều diễn ra bên phía ngoài giáo dục bậc cao khiến cho câu hỏi thoái lui là không tưởng.
Quảng cáo của chúng ta có thể bao gồm một tinh thần khác ko liên quan tới sự toludenim.comệc phê để mắt tới truyền bá, ví dụ như Bị lâm thời dừng, Đã xong xuôi và Đang chờ cách xử trí.
Then he paused and asked: “Do you think that I am repelled by the thought of God because of my subconscious toludenim.comew of God as an all-powerful super detháng who torments those who resist him?”
Đoạn anh ngừng một chút cùng hỏi tiếp: “Em gồm cho rằng anh xua đuổi phát minh gồm Ông Ttránh bởi vào tiềm thức anh coi Ông Ttránh nhỏng một quỉ thần khôn cùng toludenim.comệt toàn năng chuyên quấy rầy và hành hạ kẻ làm sao hạn chế lại Ngài không?”
If you are reading with a child, the dash protoludenim.comdes a reminder lớn pause & encourage the child lớn express himself.
Nếu bạn đọc bài này với con, Lúc nhìn thấy dấu gạch men ngang (—) các bạn hãy chấm dứt lại và khuyến khích con tuyên bố ý kiến.
Ông ấy ngừng trong phút giây cùng chú ý lên như thể thay nhớ làm sao cho thật cụ thể , rồi lại mỉm cười tươi hơn thế nữa .
Danh sách tróc nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *