Mình đang tìm hiểu về các sự kiện trong asp.net có mục Server control event, trong đó phần postback không hiểu lắm.Bạn nào có thể giải thích cộng thêm 1 vài ví dụ thì cho mình xin. Thanks

Bạn đang xem: Postback là gì

Quote
Registered User

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (!IsPostBack) { rpt_menuleft.DataSource = GroupSe.GetChildLeft(); rpt_menuleft.DataBind(); } }
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { rpt_menuleft.DataSource = GroupSe.GetChildLeft(); rpt_menuleft.DataBind(); }
khi bạn load lại trang 10 lần,dữ liệu sẽ hiện ra 10 lần, tức là dữ liệu sẽ lặp lại 10 lầnA A A A A A A A A A giải thích chuối nhỉ?còn nhiều cái nữa àhttp://codeprovn.com
Quote

*

Xem thêm: Ngày Thứ Hai Xét Xử Vụ “Kỳ Án” 194 Phố Huế, Hà Nội: Trịnh Ngọc Chung Là Ai Đen

Registered User
Ở mỗi control tại phía server của ASP.NET thì luôn có thuộc tính Postback. Thuộc tính này giúp cho control đó request dữ liệu lên Server (khi bạn thay đổi giá trị của control) mà không cần phải thông qua button Submit. Lúc đó server sẽ nhận toàn bộ dữ liệu của web + với giá trị bạn vừa mới thay đổi ở control, server thực hiện chức năng sau đó render về trang của bạn dưới dạng HTML.Pho Hai DangWebsite video dạy tin họchttp://cione.com.vnBlog của tôihttp://my.opera.com/phohaidang/blog/
Post: gửi. Nhưng gửi cái gì? Phương thức Post là phương thức gửi dữ liệu từ một trang (FORM) đến một trang xử lý (nếu ai đã làm việc với ASP cũ, PHP, JSP, ColdFusion..., thì sẽ rõ nhất).Nhưng có một nhược điểm đó là phương thức Pos đòi hỏi ta xử lý rất phức tạp những vấn đề trên trang. VD: giả sử dữ liệu bị lỗi, đòi nhập lại, nếu không dùng javascript để check lỗi trước khi gửi, thì ta hoàn toàn bị mất dữ liệu trên các fields (đó là các control như textbox, checkox.... ) trên form..NET giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách thay vì để người lập trình gửi đến 1 trang xử lý khác, thì .NET cung cấp cho chúng ta khả năng tự gửi đến chính trang ASPX. Do đó phát sinh chữ BackPostBack: Sự gửi ngược, tôi khuyên ta nên hiểu PostBack là PostBack, chứ đừng nên dịch ra là Sự gửi ngược
*
*
Được gửi bởi _Bin
*

trong form load nếu bạn gọi:
Code:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (!IsPostBack) { rpt_menuleft.DataSource = GroupSe.GetChildLeft(); rpt_menuleft.DataBind(); } }
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { rpt_menuleft.DataSource = GroupSe.GetChildLeft(); rpt_menuleft.DataBind(); }
khi bạn load lại trang 10 lần,dữ liệu sẽ hiện ra 10 lần, tức là dữ liệu sẽ lặp lại 10 lầnA A A A A A A A A A giải thích chuối nhỉ?còn nhiều cái nữa àhttp://codeprovn.com
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *