Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Prepared là gì

*
*
*

prepare
*

prepare /pri"peə/ nước ngoài đụng từ sửa soạn tậu sửa, sẵn sàng, dự bị soạn (bài); chuẩn bị cho, rèn cặp đến (ai đi thi...) pha chế, điều chế (thuốc); làm cho, dọn, nấu nướng (cơm trắng, thức ăn) (nghĩa bóng) chuẩn bị tứ tưởng đến (ai, để nghe một tin gì...)he was hardly prepared for this sad news (to hear this sad news): anh ta phần đông không được sẵn sàng tư tưởng gì nhằm nghe tin bi hùng này nội hễ từ (+ for) sửa biên soạn, tậu sửa, sẵn sàng, dự bịto lớn prepare for an exam: chuẩn bị thikhổng lồ prepare for a journey: chuẩn bị cho một cuộc hành trìnhto lớn be prepared to sẵn sàng; vui mừng (làm gì)

*

*Xem thêm: Tiểu Sử Ngọc Sơn (Ca Sĩ) - Tiểu Sử Và Sự Nghiệp Ông Hoàng Nhạc Sến

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

prepare

Từ điển Collocation

prepare verb

ADV. properly, well | fully | badly, inadequately, poorly | adequately | carefully, painstakingly | specially a table full of specially prepared food

VERB + PREPARE help (sb), help (sb) khổng lồ | fail to lớn He had failed to prepare adequately for the task before hlặng. | be easy to, be quiông chồng to lớn a meal that is very quiông chồng và easy lớn prepare | be designed to The course is designed khổng lồ prepare graduates for management careers.

PREPhường. for We all mix about preparing for the tiệc ngọt.

PHRASES time khổng lồ prepare (sth) I haven"t had time khổng lồ prepare my arguments properly.

Từ điển WordNet


v.

to lớn prepare verbally, either for written or spoken delivery

prepare a report

prepare a speech

lead up khổng lồ và soften by sounding the dissonant note in it as a consonant note in the preceding chord

prepare the discord in bar 139
Xem thêm: Karik Là Ai? Chi Tiết Tiểu Sử Và Sự Nghiệp Của Ca Sĩ Karik Tiểu Sử Karik

English Synonym & Antonym Dictionary

prepares|prepared|preparingsyn.: arrange compose concoct equip fix plan provide ready rig

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu


Chuyên mục: TỔNG HỢP
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *