in American football, the player who receives the ball at the start of every play and tries to move sầu it along the field

Bạn đang xem: Quarterback là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú toludenim.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một giải pháp sáng sủa.


(in football) the player who receives the ball at the start of every play & tries lớn move sầu it along the field by carrying it or throwing or handing it to other members of the team
the act of saying how an sự kiện or problem should have sầu been dealternative text with by others after it has already been dealt with:
During his senior year at the quarterback position, he completed 62 percent of his passes for 1,029 yards và eight touchdowns.
Feeley was a disappointment, throwing more interceptions than touchdowns with a 61.7 quarterback rating.
The other is an action taken by the defense that means to lớn charge towards the quarterback, kicker or punter across the line of scrimmage.
This resulted, most commonly, in each team only carrying two quarterbacks và one kicker who doubled as the punter.
He also provides a threat for a giả field goal since the quarterback can throw a pass on such plays.
Corp was widely considered the heir apparent to lớn the vacated quarterback position following his impressive sầu spring performances.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press xuất xắc của những bên trao giấy phép.

Xem thêm: Hard Water Là Gì - Nghĩa Của Từ Hard Water

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *