The local church was teeming with different organisations – concert tiệc nhỏ, badminton club, ramblers, mạng xã hội club, drama group, với there were lots of other young people to meet.

Bài Viết: Rambler là gì

Những cách nhìn của các ví dụ đã không còn hiện tại cách nhìn của rất nhiều chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press giỏi của các nhà trao giấy phép. We know that lvà managers are worried about lamping at night when there are nocturnal ramblers on their lvà. There are other recreational requirements—those of walkers, ramblers, games players và horse riders. Who will be liable for the rambler, wearing the wrong sort of footwear, who twists his ankle in a rabbit hole? The ramblers cùng the hikers get certain privileges, not so many as they would wish, và in return they accept certain responsibilities. In my part of the country there is no difficulty in dealing with the problems of hikers cùng ramblers. All my family are hikers cùng ramblers, but they can associate with young và vigorous people với get opportunities that the ordinary person cannot get. It is also much used by a very large number of ramblers với hikers, who find the area particularly suitable for their purpose. With a rambler rose climbing over them they look picturesque on postcards, but inside many of them are insanitary little hovels placed in beautiful surroundings.

The rambler who has let his dog loose will be long gone by the time anyone discovers what has happened.


Bạn đang xem: Rambler là gì

*

*

Xem thêm: " Okie Là Gì ? Ok Có Nghĩa Là Gì

*

*

Thêm công dụng có ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của người sử dụng đề nghị thực hiện tiện nghi size search miễn phí tổn của công ty chúng tôi.Search phần mềm tự điển của Shop chúng tôi ngay bây chừ và chắc chắn rằng các bạn không cơ hội làm sao trôi mất xuất phát từ một đợt nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra giúp bằng phương pháp thức nháy lưu ban chuột Những tiện nghi search Dữ liệu cấp phép Ra đôi mắt Ra đôi mắt Khả năng truy vấn Cambridge English Cambridge University Press Quản trị Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ and Riêng tư Corpus Những lý lẽ yêu cầu áp dụng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *