Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú toludenim.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tin.
Bạn đang xem: Repellent là gì

making you feel svào disapproval and that you bởi vì not want lớn be involved with someone or something:
Current projects include the development of electric fencing, repellents and conditioned taste aversion, the latter involving tricking an animal pest inlớn associating food with illness.
The so-called "biocidal" products, such as disinfectants, products for treating wood, bird repellents, anti-slug agents, insecticides, etc., are not ecologically harmless products.
There are many other aspects of work going on in this field—shark repellents, diving medicine, air medicine—which is used in civil aviation, and so on.
Ongoing work with wild mammals includes the potential use of repellents và conditioned taste aversion as non-lethal means of resolving conflicts between wildlife & other interests.
Other repellents such as sticky, tacky substances placed on or near windows, trees or buildings may deter many birds and small mammals.
Several available repellents, such as objectionable-tasting coatings or odor repellents, may deter wildlife from feeding on plants.
Most are resolved using nonlethal methods including habitat modification, repellents, noise- & light-devices, and altered animal husbandry practices.
Other applications include water repellents, masonry protection, control of graffiti, applying polycrystalline silinhỏ layers on silicon wafers when manufacturing semiconductors, and sealants.
Các cách nhìn của những ví dụ ko diễn đạt quan điểm của những chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press hay của các đơn vị cấp phép.


Xem thêm: Anchovies Là Gì ? Nghĩa Của Từ Anchovies Trong Tiếng Việt Anchovies Có Nghĩa Là Gì

*

lớn press something, especially a mixture for making bread, firmly và repeatedly with the hands & fingers

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các app search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Con Trai Hoài Linh Là Ai - Tiểu Sử Danh Hài Hoài Linh Và Vợ Con Hiện Tại

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: TỔNG HỢP
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *