Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ toludenim.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Rooster là gì

To be sure, for those who were illiterate, there were the partisan symbols (roosters, eagles, arms & hammers, etc.) printed on the tickets.
A barking dog, a rooster, the rattle of shutters, a fountain or the clanging of a bucket in a nearby well were spatial markers khổng lồ those who knew the neighbourhood.
The molds are etched with animal motifs such as fish, rooster and snails that both auspicious and decorative.
The only meal left is a precocious worm with a mischievous attitude who delights in teasing and tormenting the hungry rooster.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của những chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press hay của các đơn vị cấp giấy phép.
*

*

*

Xem thêm:

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *