scraper tức là gì, khái niệm, các thực hiện và ví dụ vào Tiếng Anh. Cách vạc âm scraper giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper.

Bạn đang xem: Scraper là gì


Từ điển Anh Việt

scraper

/"skreipə/

* danh từ

bạn nạo, người cạo

người kéo viôlông cò cử

chiếc nạo, thứ dụng dùng để cạo

shoe scraper: loại gạt bùn đế giầy (đặt tại cửa ra vào)


Từ điển Anh Việt - Chuim ngành

scraper

* tởm tế

cái cào

cái nạo

dạo nạo

máy cán đất

* kỹ thuật

cái cào

cái cạo

cái cọ

dao cạo

dụng cụ nạo

dụng cụ nạo vét

lưỡi cào

lưỡi nạo

máy cào

máy cạp (đất)

máy cạp đất

máy nạo

máy san đất

máy ủi đất

mũi nạo

phương thơm tiện nạo vét

vật gửi xuống

vòng dầu

xe cộ cào đất

xe cộ cạp (đất)

xe cộ cạp đất

xây dựng:

bộ phận cào

cái nạo

dao gọt

máy cặp đất

xe cộ cào (đất)

hóa học và vật liệu:

dao nạo (làm sạch ống dẫn)

cơ khí & công trình:

đồ gá cạo rà

máy cạo rà

mũi cạo

thợ cạo rà


Từ điển Anh Anh - Wordnet

scraper

any of various hand tools for scraping


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới hàng ngày, luyện nghe, ôn tập với đánh giá.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Nhân Vật Thải Lân Là Ai - Đọc Truyện: Đấu Phá Thương Khung


*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang bé trỏ vào ô kiếm tìm kiếm cùng nhằm thoát khỏi.Nhập trường đoản cú nên kiếm tìm vào ô search tìm với coi các tự được lưu ý hiện ra bên dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía bên trong ô tìm tìm,áp dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch chuyển giữa các từ bỏ được gợi nhắc.Sau đó dìm (một lần nữa) để xem cụ thể tự đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô kiếm tìm tìm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập trường đoản cú đề nghị search vào ô tra cứu kiếm với xem những từ được nhắc nhở hiển thị bên dưới.Nhấp con chuột vào tự hy vọng coi.
Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa vượt nđính bạn sẽ không thấy được trường đoản cú bạn có nhu cầu tìm kiếm vào danh sách nhắc nhở,khi ấy bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau để hiện ra trường đoản cú đúng mực.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *