Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ toludenim.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Shiver là gì

(esp. of a person or animal) to shake slightly and quickly because of feeling cold, ill, or frightened:
The symptoms of malaria may include fever, shivering, headaches, repeated vomiting, diarrhoea, generalised convulsions, pain of the joints and backache.
Is there no such thing as a man returning to his work, cold and shivering, and taking a little alcoholic refreshment?
A dramatic fall in the exchange rate would damage the underlying strength of the economy and leave exchange markets shivering.
There were puppies shivering in children"s cots—not a very suitable place for keeping puppies and showing them for sale.
Fish needing shade have been left in glaring sunshine, and puppies have been found shivering in the wind and the rain.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*

Xem thêm: Bắt Thêm Một Trùm Xã Hội Đen Ở Thái Bình, Trùm Xã Hội Đen

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *