Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.
Bạn đang xem: Skirting là gì

to lớn avoid discussing a subject or problem, usually because there are difficulties that you bởi not want to lớn giảm giá with:

Trong giờ đồng hồ Anh, có không ít phân tự vượt khđọng và hiện tại của một từ hoàn toàn có thể được dùng như các tính từ bỏ. Các ví dụ này hoàn toàn có thể chỉ ra những tính trường đoản cú áp dụng.


Such rare conditions không tính tiền up the author lớn dwell on significant points while elliptically skirting around the material between them (material which can, after all, be had elsewhere).
One could not pull out the central heating pipes lượt thích spaghetti from under the floor or round the skirting boards.
Many people vì chưng this by skirting around the law by watching via satellite broadcasters from their own country.
It is also only skirting the edges of the problem if we bởi not relate industrial training to manpower policy.
It is time for them to lớn stop skirting around the vital issue and legislate khổng lồ make the closed shop illegal.
Các ý kiến của những ví dụ ko bộc lộ ý kiến của những chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press giỏi của những bên cấp phép.
*Xem thêm: Chủ Mì Cay Sasin Là Ai - Tiểu Sử Diễn Viên Quốc Trường

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Lê Kiều Như Là Ai, Tiểu Sử Ca Sĩ Lê Kiều Như

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: TỔNG HỢP
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *