Nâng cao vốn từ vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tín.


Bạn đang xem: Slumber là gì

There they were, slumbering, not only innocuously, but with fruitful và advantageous results to lớn the revenue.
We have sầu all got, in the years that are before us, to lie upon a new bed, và we must not be surprised if our slumbers are sometimes disturbed.
Viy is an enormous demon that slumbers within the earth, so massive sầu that it needs helper demons lớn function.
Instead, he favored an implicit over an explicit definition, which he believed would likely excite controversies now slumbering & almost extinct.
We seem khổng lồ move on a thin crust which may at any time be rent by the subterranean forces slumbering beneath.
Must it turn its bachồng upon all experience và go off into a comfortable slumber, in the hope that such matters will never occur again?
They have to be moving about in the early hours long before the proverbial milk- man has disturbed the slumber of the town dweller.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu lộ cách nhìn của các chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm: Charges Là Gì ? Các Ý Nghĩa Phổ Biến Nhất Các Ý Nghĩa Phổ Biến Nhất

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *