When you sneeze, air and often small drops of liquid suddenly come out of your nose & mouth in a way you cannot control:

Bạn đang xem: Sneeze là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ toludenim.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một cách tự tin.


Typical examples are itching & sneezing powders, kém chất lượng lumps of sugar, food made from plastic, glasses that leak their contents và blood-stained bandages.
Therefore, a £750 million borrowing requirement is not lớn be sneezed at as a paltry sum, especially at this time.
I myself saw an emaciated porter, possibly suffering from tuberculosis, sneezing inlớn an open churn full of milk.
However much we may be critical of other things, that is not to lớn be sneezed at và it is of importance.
Remember, too, that this increase represents no less than £7,000,000 per year for labour, và that is not khổng lồ be sneezed at in these days.
I agree that £6 million is not to be sneezed at, but what about the continuity of funding và the need khổng lồ maintain farm landscapes?
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press xuất xắc của các nhà cấp phép.
*

Xem thêm: Tobi Naruto Là Ai ? Tiểu Sử Nhân Vật: Uchiha Obito Là Ai

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *