Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Quý Khách sẽ xem: Số tiền sót lại giờ đồng hồ anh là gì

Bạn đang xem: Số tiền còn lại tiếng anh là gì

*

*

*

Xem thêm: Logo Là Gì? O Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Việc Thiết Kế Logo Tạo Sao Nó Lại Quan Trọng

*

- (toán) Cg. Số thừa. Số sót lại trong một phxay chia sau thời điểm rước số bị chia trừ đi tích số của số chia với số thương: 15 chia mang lại 4 còn số dư là 3.

*

số dư

số dư (toán học) Remainder.
(kế toán) Balanceabundant numberbalancesố dư hiện nay thời: running balanceexcesssố dư cầu: spherical excesssố dư của một tam giác cầu: excess of a spherical trianglesố dư khi phân tách đến chín: excess of ninetỷ số dư áp: excess pressure ratioremainderhàm những số dư: remainder functionphần dư, số dư: remainderphương thức số dư áp chót: method of penultimate remainderphương thức số dư gần cạnh cuối: method of penultimate remaindersố dư lũy tích: cumulative remainderremaindersresidualphương pháp theo số dư: residual modekhông đúng số dư: residual errorsự chuyển đổi tần số dư: residual frequency variationresidueresiduumsurpluschữ số dưredundant digitchữ số dư thừaredundant digitalssố dư của giao động thường xuyên ko muốn muốnsinging marginsố dư thừaredundant numberbalancebạn dạng kê số dư: statement of balancebạn dạng kê số dư: balance statementbảng phẳng phiu bình chọn những số dư: trial balance of balancesbảng số dư cuối kỳ: the closing balance sheetbiên lai số dư: balance receiptbiên lai số dư (giấy tạm của balance certificate): balance receiptchế độ kiểm kê số dư trên sổ: balance of stoông chồng systemđiều tra về số dư (về số tiền còn lại): balance inquiryđối chiếu số dư: collation of balancegiấy chứng số dư: balance certificatedgiấy triệu chứng số dư hội chứng khoán: balance certificategiấy hội chứng số dư ngân hàng: certificate of ngân hàng balancegiấy chứng thực số dư: confirmation of balancehiệu ứng của số dư thực tế: real balance effectkết số dư: balance in accountkết số dư: credit balancekết số dư của khách hàng: customer"s credit balancekhấu hao số dư bớt dần: declining balance depreciationpháp pháp số dư bớt dần: reducing balance methodcách thức khấu hao sút dần dần số dư: diminishing balance methodphương thức số dư bớt dần: reducing balance methodquyết toán số dư: settlement of balancesố dư (bên) nợ: debit balancesố dư (chuyển lịch sự tài khoản) tiếp theo: balance carried forward lớn next accountsố dư (của một) hóa 1-1 (yêu cầu tkhô cứng toán): balance of (an) invoicesố dư (của một) tài khoản: balance of (an) accountsố dư (tiền) thực tế: real (money) balancesố dư âm: negative balancesố dư mặt có: credit balancesố dư bình quân: average balancesố dư bình quân của quỹ sản phẩm hóa: average balance of commodity fundsố dư bình quân cuối tháng: average monthly balancesố dư bù trừ: compensating (compensatory) balancesố dư chết: dormant balancesố dư không chi tiêu: unexecuted balancesố dư chưa bỏ ra tiêu: unexpended balancesố dư chưa dùng: unused balancesố dư chưa kết: outstanding balancesố dư chưa sử dụng: unencumbered balancesố dư chưa thanh toán: outstanding balancesố dư không thanh khô toán: balance outstandingsố dư chưa thanh toán: unpaid balancesố dư chuyển hẳn sang trang sau: balance carried downsố dư đưa sang tự tài khoản trước: balance brought forward from last yearsố dư có: balance in accountsố dư có: credit balancesố dư có so với (cùng với cụ thể rõ ràng): analytical balancesố dư có về phía những anh: balance in your favoursố dư gồm về phía chúng tôi: balance in our favoursố dư còn sót lại (không nộp): remain balancesố dư cước phí tổn (buộc phải tkhô cứng toán): balance of freightsố dư của hạng mục thường xuyên xuyên: balance of current accountsố dư của đúng theo đồng mua: balance of buying contractsố dư của tài khoản: tài khoản balancesố dư cuối kỳ: closing balancesố dư cuối kỳ: term-end balancesố dư cuối năm: balance at the end of the yearsố dư đầu kỳ: opening balancesố dư đầu năm: balance at the beginning of the yearsố dư cho hạn: maturity balancesố dư để không: dormant balancesố dư dồn lại: balance carriedsố dư thân kỳ: interyên ổn balancesố dư khả dụng: available balancesố dư ko sinc lãi: idle balancesố dư gớm phí: balance of appropriationsố dư khiếp phí: allotment balancesố dư kỳ trước: old balancesố dư lãi: balance of interestsố dư lợi nhuận: balance of profitsố dư lời: profit balancesố dư mậu dịch sản phẩm hóa: merchandise balancesố dư sở hữu sang: balance brought forwardsố dư sở hữu sang: balance carriedsố dư với xuống: balance brought downsố dư với xuống (để cân nặng đối): balance brought downsố dư năm ngoái (gửi sang): balance brought forward from last yearsố dư ngân hàng đã điều động chỉnh: adjusted ngân hàng balancesố dư ngoại hối: foreign balancesố dư nước ngoài hối: balance of exchangesố dư nợ: balance of debtsố dư nợ: balance duesố dư nợ: debit balancesố dư nợ được điều chỉnh: adjusted debit balancesố dư nợ ròng rã của các khách hàng hàng: customer"s net debt balancesố dư quỹ: fund balancesố dư quỹ: cash balancesố dư quỹ: balance in handsố dư sai sót: balance of errorssố dư sang trọng qua: balance brought forwardsố dư sau cùng: final balancesố dư tại ngân hàng: balance at banksố dư tại ngân hàng: ngân hàng balancesố dư trên ngân hàng (trong thông tin tài khoản của khách): balance at banksố dư tài khoản: tài khoản balancesố dư tài khoản vãng lai: balance of current accountsố dư gia sản giữ động: liquid balancesố dư tkhô giòn toán: balance of clearingsố dư thanh khô toán thù đối ngoại: balance of external paymentssố dư thực tế: actual balancesố dư thực tế: real balancesố dư tiếp theo trang trước: balance brought forwardsố dư chi phí gửi chưa tới dìm, chưa rút: unclaimed balancesố dư chi phí mặt: cash balancesố dư tiền mặt: liquid balancesố dư tiền phương diện mong mỏi muốn: desired cash balancesố dư chi phí mặt thực tế: real cash balancesố dư chi phí phương diện về tối thiểu: minimum cash balancesố dư tiền thực tế: real money balancesố dư toàn bộ: overall balancesố dư bên trên sổ sách: book balancesố dư trên tài khoản: ledger balancesố dư trong sổ cái: balance in ledgersố dư trước: previous balancesố dư trương: balance brought forwardsố dư từ do: không lấy phí balancesố dư zê-rô: zero balancesố dư zero (tổng thể mặt nợ với bên bao gồm ngang nhau): zero balancesổ liệt kê số dư trong sổ loại kế toán: balance booksổ nhật cam kết số dư chi phí mặt: daily cash balance booksổ số dư tồn kho: balance of stores recordssự cấu thành số dư: composition of balancetác động ảnh hưởng của số dư tiền thực tế: real balance effectthđộ ẩm tra số dư: verification of balancetổng thể dư: overall balancemarginphương pháp tổng số dư: gross margin methodsố dư lời ròng: net marginremainderresidualbảng số dưsurplus statementcơ chế bớt dần dần số dưreducing installment systemcó số dưin the blackkhấu hao số dư bớt dầndilution of labourtúi tiền thu bỏ ra cân bằng thuộc tất cả số dưbalanced budget with surplus Chuyên ổn mục: Blog
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *