Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú toludenim.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một phương pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Suffice là gì

The problems were of global importance, và only an international effort would suffice lớn deal with them.
Often it suffices lớn annotate datatype declarations và type signatures with appropriate kích cỡ constraints.
In both cases, it suffices lớn remove sầu from the parent all copy instructions that mention the empty template.
Without entering inlớn a mô tả tìm kiếm of all the observations made on these mutant enzymes, it suffices to mention that many different cases were encountered.
Since the latter term is neutral, it suffices lớn show that all its one-step reducts are strongly computable.
From this one can easily show that it suffices lớn prove the theorem in the case when itself is finitely generated.
To see how the cyclical adjustment of the economy continues, it now suffices to discuss briefly the change in the domestic capital stock.
Các cách nhìn của những ví dụ không diễn tả quan điểm của các chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press giỏi của những đơn vị trao giấy phép.
*Xem thêm: Ngụy Khôn Lâm Là Ai - Nội Dung Chính Sách Thành Tựu

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: “Xử Lý Hoàng Trung HảI Là đụNg đếN VấN đề Cán Bộ Do Trung Nam HảI QuảN Lý”: Nhà Quan Sát — TiếNg ViệT

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: TỔNG HỢP
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *