Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Surfer là gì

However, surfers can also utilize man-made waves such as those from boat wakes và the waves created in artificial wave pools.
To create the feel of the wave sầu, surfers even sneak inlớn empty backyard swimming pools khổng lồ ride in, known as pool skating.
Swells wrapping around these points might result in long peeling waves with offshore winds that surfers prefer.
According khổng lồ the laws of different countries train surfers can be fined for various amounts of money, or even imprisoned for a short time.
He serves as an ambassador of surfing và watersports và occasional lifeguard to other tow-in surfers.
They all agreed that surfing in these conditions, especially since there were no other surfers in the water, was not wise.
Các quan điểm của các ví dụ ko trình bày ý kiến của những chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*

Xem thêm: Người Vợ Trung Trinh Của Tiết Bình Quý Là Ai ? Tiểu Sử Tiết Gia Tiết Nhân Quý

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *