a small cover, usually made of metal or plastic, worn to lớn protect the finger that pushes the needle when sewing


Bạn đang xem: Thimble là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ toludenim.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách tự tin.


a small, hard cover, shaped like a cup, that fits over the kết thúc of a finger to help you push a needle through material when sewing
The mass difference of the thimble before và after extraction was assumed lớn be the lost lipid fraction, & was determined khổng lồ 0.1 mg.
Oven-dried seeds were blended inlớn a fine meal, and a sample of known mass was placed in a celluthất bại extraction thimble of diameter 18 milimet và depth 55 milimet.
When the actual glimpses of it that he gets are got according khổng lồ the thimble recipe, they satisfy his acquired expectation-propensities; and this is his espying the thimble.
I should as soon have suspected the keeper of a table with three thimbles & a pea to lớn tell under which thimble the pea was.
It was very difficult for people who had liên hệ or business with one of these companies khổng lồ know under which thimble was the pea.
Các ý kiến của những ví dụ ko trình bày quan điểm của những biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press giỏi của các công ty cấp phép.
*Xem thêm: Giải Đáp 1001 Ý Nghĩa Của Hỉ Nộ Ái Ố Nghĩa Là Gì ? Hỉ Nộ Ái Ố Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Sự Thải Nước Tiểu Diễn Ra Như Thế Nào ? Sự Thải Nước Tiểu Diễn Ra Như Thế Nào

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: TỔNG HỢP
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *