Thông số kỹ thuật giờ đồng hồ Anh là gì?

Specification ( Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Thông số kỹ thuật

Nghĩa giờ đồng hồ Anh: Specification


*

(Nghĩa của thông số chuyên môn trong giờ đồng hồ Anh)

Từ đồng nghĩa tương quan

Stipulation, spec, parameter,…

Ví dụ:

ngoài ra, ban chủ tịch rất có thể đề nghị hầu hết thông số nghệ thuật nhưng mà phần lớn công bố như thế là và để được tổng vừa lòng lại cùng được chỉ dẫn.

Bạn đang xem: Thông số kỹ thuật tiếng anh là gì

Further , management may dictate the specification under which such information is khổng lồ be accumulated & presented.

 

Chúng tôi đã nhận được hồ hết thông số kỹ thuật chuyên môn địa hình.

We have obtained topographic specification.

 

Nhưng thông số kỹ thuật kỹ thuật này hoàn toàn trong mức trung bình.

These specification are entirely within average ranges.

 

ADSL được phân tách nhỏ dại thành hồ hết thông số nghệ thuật ngữ pháp lẻ tẻ.

ADSL is broken down inkhổng lồ many different grammatical specification.

 

Kết trái có thể dựa vào vào nhiều thông số kỹ thuật.

Outcomes may depend on various specification.

 

Những thông số kỹ thuật trong nguyên tắc vẫn vẫn vào quá trình xem xét trên Google vẫn không được khẳng định tuy vậy sẽ có tác dụng giống hệt như quy định cùng với thể loại phyên ổn hành vi.

The specification of the policy under consideration at Google are undetermined but would work something like action movies.

 

Chỉ là phòng thí nghiệm… anh ấy cực kỳ yêu chống thử nghiệm kia, được thiết kế với dựa trên các thông số kỹ thuật nghệ thuật của cô ý ấy.

It’s just the lab…

Quý Khách đã xem: Thông số chuyên môn giờ anh là gì

he loved that lab, designed it according khổng lồ his specifications.

 

Các thông số kỹ thuật kỹ thuật liên quan mang đến vụ Handerson đã có đã cho thấy khôn cùng ví dụ là kín.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Name Tag Là Gì ? Địa Chỉ In Name Tag Chất Lượng?

The parameters of the Handerson case were clearly indicated to lớn be secret.

 

Các kết quả, được công bố trong Tạp chí Nowzone cùng Listening , cho thấy sự tức giận gây ra mọi đổi khác thâm thúy trong tim trạng của bạn ta (chúng ta cảm giác giận dữ cùng gồm tâm trạng xấu hơn) cũng như trong số thông số kỹ thuật tâm lý sinch học tập không giống.

The results , published in the journal Nowzone and Listening , reveal that anger provokes profound changes in the state of mind of the subjects (they felt angered và had a more negative sầu state of mind) & in different psychobiological specification.

 

Thông số chuyên môn điển hình mang đến vấn đề đang mơ.

Typical dream parameter.

 

Sếp, anh đã hiểu các thông số kỹ thuật kỹ thuật plasma mới chưa?

Have sầu you seen these new plasmid specification?

 

Tôi biết các thông số kỹ thuật kỹ thuật.

I’m aware of the parameters.

 

So chip specifications, AMDs, project descriptions,

Vì rứa các thông số kỹ thuật về chip, AMD, câu chữ dự án công trình,

 

The specification writes output data khổng lồ a file. Use the tag % out lớn represent the output filename

Thông số nghệ thuật ghi tài liệu xuất vào tập tin. Hãy dùng thẻ % out để tiêu biểu tên tập tin xuất

 

Tôi đã mang được thông số kĩ thuật.

I got the specs.

 

Chúng ta có nhu cầu các phiên bản thi công của cả 3 tòa đơn vị cùng với khá đầy đủ thông số kỹ thuật nghệ thuật.

We need the blueprints for each building with complete specifications.

 

Theo bảng thông số chuyên môn của Asus đã làm được đề ra thì khôn cùng máy tính ESC 2000 của Asus trang bị cỗ vi giải pháp xử lý Intel LGA1366 Xeon W3580 3.33GHz có phong cách thiết kế dành riêng cho những sever , cùng rất 1200 lõi cách xử lý bối cảnh của Nivdia ở bên phía trong ba Chip xử lý tính toán thù Tesla c1060 với một Quadro FX5800.

Asus ‘s ESC 2000 comes with a 3.33GHz Intel LGA1366 Xeon W3580 microprocessor designed for servers , along with 1200 graphics processing cores from Nvidia inside three Tesla c1060 Computing Processors & one Quadro FX5800 , according to lớn a specifications from Hãng Asus.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *