Họ và tên: ............................................................................................................................

Bạn đang xem: Thư bảo lãnh tiếng anh là gì

Full name: ...........................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:..................................................................... Giới tính: Nam/Nữ

Date of birth: ................................................................................... Sex: Male/Female

Nơi sinh: ..............................................................................................................................

Permanent residential address: .........................................................................................

Địa chỉ cư trú hiện tại nay: .....................................................................................................

Current residential address: ..............................................................................................

Số năng lượng điện thoại: ......................................................................................................................

Tel: .......................................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ cnạp năng lượng cước: .................................................................................

ID/Passport No.: .................................................................................................................

Nơi cấp: ................................................................... Ngày cấp:........................................

Issued by: ................................................................... Dated: ............................................

(Bản sao kèm theo/ Copy attached)

With representative sầu of the Association of the overseas Vietphái mạnh, in addition to the items on the need khổng lồ fill more:

Tên Hội đoàn: .....................................................................................................................

Association name: ..............................................................................................................

Chức vụ của bản thân vào Hội đoàn: ............................................................................

Position yourself in the association"s: .............................................................................

Xin bảo hộ bạn mang tên dưới đây là bạn toàn quốc định cư nghỉ ngơi nước ngoài:

Please guarantee the person named below is the Vietnam people settled abroad:

Họ với tên: ............................................................................................................................

Xem thêm: Tiểu Sử Trần Vũ Quỳnh Anh, Cô Là Ai? Trần Vũ Quỳnh Anh

Full name: ...........................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:......................................................... Giới tính: Nam/Nữ

Date of birth: .......................................................................... Sex: Male/Female

Nơi sinh: ..............................................................................................................................

Permanent residential address: .........................................................................................

Địa chỉ cư trú hiện nay nay: .....................................................................................................

Current residential address: ..............................................................................................

Số điện thoại: ......................................................................................................................

Tel: .......................................................................................................................................

Số Hộ chiếu hoặc Giấy tờ hay trú của nước ngoài: .................................................

Passport no. or foreign resident papers: ..........................................................................

Nơi cấp: ................................................................... Ngày cấp: ........................................

Issued by: ................................................................... Dated: ............................................

Những vấn đề bắt buộc trình bày thêm nếu có:

These issues need further presentation if there:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *