Chi huyết hướng dẫn hấp thụ rút ít chi phí AE888 nkhô hanh nhất


*

thầy Duy TOEIC sẽ trả lời 4 năm trước

Ta biết phương pháp sử dụng của who là nhỏng sau:

1. Dùng vào câu hỏi:

Who will go with you?= Ai vẫn đi cùng với bạn?

2. Dùng làm cho đại từ quan hệ nhằm chỉ danh từ chỉ fan phía trước:

○ The worker who lives in this house helped me yesterday.= Người công nhân  sinh sống vào tòa nhà này đã hỗ trợ tôi ngày ngày qua.

Bạn đang xem: To whom là gì

Đang xem: For whom là gì

Whom có thể cần sử dụng thay thế cho who Khi địa điểm đó được một rượu cồn tự xuất xắc giới tự vùng sau ảnh hưởng tác động lên. Ví dụ:

1. Dùng trong câu hỏi:

Whom will you meet?= Bạn đã chạm chán ai?

(hành vi meet ảnh hưởng tác động lên whom)

Whom will you sover this letter to?= Bạn sẽ gửi lá thỏng này đến ai?

(giới từ to ảnh hưởng lên whom)

2. Dùng có tác dụng đại từ quan hệ nhằm chỉ danh từ bỏ chỉ bạn phía trước:

○ The worker whom she hires helped her.= Người công nhân cô ấy thuê đã giúp cô ấy.

(hành động hires ảnh hưởng lên whom)
Quyền Tác Gia Là Gì ? Nội Dung Bảo Hộ Quyền Tác Giả Tư Vấn Ltl
○ The worker whom she works with helped her.= Người người công nhân cô ấy làm cho thông thường với đã hỗ trợ cô ấy.

Xem thêm:

(giới từ bỏ with ảnh hưởng lên whom)

Hoặc rất có thể thay đổi giới tự lên trước whom nlỗi sau:

○ The worker with whom she works helped her.= Người công nhân cô ấy có tác dụng bình thường với đã hỗ trợ cô ấy.

Vậy câu em hỏi sống trên cũng tương tự vậy:

○ …the department heads whom the monthly reports should be sent to= …phần đa trưởng phòng các báo cáo hàng tháng phải được gửi đến

(giới từ to tác động lên whom)

Đổi giới từ lên trước whom:

○ …the department heads to whom the monthly reports should be sent= …hồ hết trưởng phòng những report mỗi tháng nên được gửi đến

Lưu ý là who cũng rất có thể nằm vị trí này. Nhưng Lúc hy vọng cho giọng văn trịnh trọng thì ta cần sử dụng whom. Và khi giới từ ở phía trước thì yêu cầu dùng whom, ko sử dụng who.

Mẹo: vào phạm vi bài xích thi TOEIC thì em cứ lưu giữ nlỗi sau:

Trong dạng câu nhưng mà 4 câu trả lời là 4 chữ bao gồm wh- (where, which, who,…), thì ta cứ theo kết cấu này:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *