Mười một : 11 ; Mười nhị : 12 ; Mười tía : 13 ; Mười bốn : 14 ; Mười lăm : 15 ; Mười sáu : 16 ; Mười bảy : 17 ; Mười tám : 18 ; Mười chín : 19.

Bạn đang xem: Toán lớp 1 điền số thích hợp vào ô trống

b) Điền số thích hợp vào ô trống:

*

4. Viết (theo mẫu):

Số 16 bao gồm một chục với 6 đơn vị.

Số 18 bao gồm một chục cùng 8 đơn vị.

Số 17 gồm một chục cùng 7 đơn vị.

Số 19 bao gồm một chục cùng 9 đơn vị chức năng.

5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

*

Bài 73: Hai mươi. Hai chục

Viết (theo mẫu):
*

2. Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu)

*

3. Viết (theo mẫu):

Mẫu: Số ngay thức thì sau của 10 là 11. Số liền trước của 11 là 10.

Số ngay lập tức sau của 12 là 13. Số tức tốc trước của 13 là 12.

Sô tức thì sau của 15 là 16. Số ngay thức thì trước của 16 là 15

Số liền sau của 19 là 20. Số tức tốc trước của trăng tròn là 19.

4. Viết số thích hợp vào dưới từng vén của tia số:

*

Bài 74 : Phxay cùng dạng 14 + 3

Tính:
*

2. Điền số phù hợp vào ô trống(theo mẫu)

*

Bài 75:

Đặt tính rồi tính (theo mẫu)
*

Bài 76 tập 2

*

2. Điền số phù hợp vào ô trống (theo mẫu):

*

Bài 77

1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

*

3. Điền số thích hợp vào ô trống

*

Bài 78

1. Tính

*

4. Viết phnghiền tính phù hợp hợp

*

Bài 79

1. Đặt tính rồi tính:

*

5. Viết phnghiền tính mê say hợp

*

Bài 80 tập 2

Viết số phù hợp theo lắp thêm từ tự nhỏ nhắn đến to vào ô trống:
*

2. Viết (theo mẫu):

Mẫu: Số ngay thức thì sau của 7 là 8.

Số tức tốc sau của 0 là 1 trong những.

Số tức tốc sau của 9 là 10

Số ngay thức thì sau của 19 là 20

3. Viết (theo mẫụ):

Mẫu: Số ngay thức thì trước của 8 là 7.

Số tức tốc trước của 1 là 0

Số lập tức trước của 10 là 9.

Số tức khắc trước của 20 là 19.

4. Tính:

10 + 5 = 15

15 – 5 = 10

12 + 4 = 16

16 – 4 = 12

12 + 3 + 4 = 19

19 – 3 – 4 = 12

5. Nối (theo mẫu):

*

Bài 81

Viết số phù hợp vào vị trí chấm để có bài toán thù, rồi đọc bài toán:
*

2. Viết tiếp thắc mắc để có bài bác toán:

*

a)

Bài toán: Mai bao gồm 4 quả nhẵn, Nam tất cả 3 trái trơn. Hỏi: Cả hai bạn bao gồm toàn bộ bao các quả bóng?

b)

Bài toán: Trong bể cá tất cả 5 nhỏ cá, thả vào bể 2 con cá nữa.

Hỏi: Hỏi trong bể cá tất cả tất cả bao nhiêu bé cá?

3. Viết tiếp vào địa điểm chấmđể sở hữu bài bác toán:

*

Bài toán: Một tổ học sinh bao gồm 5 bạn gái và 4 bạn trai. Hỏi: Tổ bên trên bao gồm toàn bộ bao nhiêu bạn?

Bài 82

Có 1 lợn bà mẹ và 8 nhỏ lợn con. Hỏi toàn bộ bao gồm từng nào bé lợn?

Tóm tắt Bài giải

Có: 1 lợn người mẹ Có toàn bộ là:

Có: 8 lợn bé 1 + 8 = 9 (bé lợn)

Có vớ cả: … bé lợn? Đáp số: 9 bé lợn.

2. Trong vườn cửa gồm 5 cây chuối, bố tLong thêm 3 cây chuối nữa. Hỏi vào sân vườn tất cả tất cả bao nhiêu cây chuối?

Tóm tắt Bài giải

Có: 5 cây chuối Có tất cả là:

Có tất cả: … cây chuối? Đáp số: 8 cây chuối.

3. Nhìn tma lanh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm đế tất cả bài tân oán rồi cầm tắt và giải bài bác toán thù.

*

Bài toán: Có 4 bạn nghịch đá cầu với 3 các bạn chơi khiêu vũ dây.

Hỏi: Có tất cả bao nhiêu chúng ta vừa đùa đả cầu và khiêu vũ dây?

Tóm tắt

Có: 4 các bạn đá cầu

Có: 3 chúng ta khiêu vũ dây

Có tất cả: … bạn?

Bài giải:

Có tất cả là:

4 + 3 = 7 (bạn)

Đáp số: 7 bạn.

Bài 83

1. Học sinh từ viết.

2. Viết số mê say hợpvào khu vực chấm rồi hiểu số đó:

*

3. Đo độ nhiều năm các đoạn trực tiếp rồi viết số tương thích vào khu vực chấm:

*

Cách đo:

trước hết những em mang thước tất cả chia vạch, đặt vén 0 của thước trùng cùng với đầu mút ít của đoạn thẳng đầu tiên đó là vấn đề A. Sau kia các em chú ý điếm B trùng với vun như thế nào ngơi nghỉ bên trên thước, tại đoạn này những em thấy điếm B vẫn trùng cùng với vén chỉ vào số 3.

Giải Vnghỉ ngơi bài bác tập Tân oán 1 bài xích 84: Luyện tập

1. Lớp em tdragon được 15 cây hoa, tiếp nối trồng thêm 4 cây hoa nữa. Hỏi lớp em tdragon được tất cả bao nhiêu cây hoa?

Tóm tắt

Đã trồng: 15 cây hoa

Có vớ cả: … cây hoa?

Bài giải

Lớp em tLong được tất cả là:

15 + 4 = 19 (cây)

Đáp số: 19 cây.

2. Đội đồng ca của lớp 1A có 12 bạn nữ và 6 các bạn nam giới. Hỏi đội đồng ca của lớp 1A bao gồm toàn bộ bao những bạn?

Tóm tắt

Nữ: 12 bạn

Nam: 6 bạn

Có vớ cả: … bạn?

Bài giải

Đội đồng ca lớp 1A bao gồm tất cả là:

12 + 6 = 18 (bạn)

Đáp số: 18 các bạn.

3. Giải bài toán theo cầm tắt sau:

Tóm tắt

Có: 13 bé vịt

Có vớ cả: … nhỏ vịt?

Bài giải

Có toàn bộ là:

13 + 4 = 17 (con vịt)

Đáp số: 17 bé vịt.

4. Đo độ nhiều năm những đoạn thẳng rồi viết số đo:

*

Giải Vở bài bác tập Toán 1 bài 85: Luyện tập

1. Mỹ hái được 10 hoa lá, Linch hái được 5 nhành hoa. Hỏi đôi bạn hái được từng nào bông hoa?

Tóm tắt

Mỹ hái: 10 bông hoa

Linch hái: 5 bông hoa

Hái vớ cả: …bông hoa?

Bài giải:

Hai các bạn hái được tất cả là:

10 + 5 = 15 (bông)

Đáp số: 15 bông.

2. Bnuôi 12 tổ ong, kế tiếp nuôi thêm 4 tổ ong nữa. Hỏi bbao gồm tất cả từng nào tổ ong?

Tóm tắt

Có: 12 tồ ong

Có vớ cả: … tổ ong?

Bài giải:

Bố bao gồm tất cả là:

12 + 4 = 16 (tổ)

Đáp số: 16 tổ ong.

3. Giải bài toán thù theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Có: 10 các bạn gái

Có: 8 chúng ta trai

Có vớ cả: … bạn?

Bài giải

Có tất cả bạn trai cùng bạn gái là:

10 + 8 = 18 (bạn)

Đáp số: 18 các bạn.

4. Tính (theo mẫu):

a. 3centimet + 4centimet = 7cm

8cm + lcentimet = 9cm

6cm + 4centimet = 10cm

4cm + 5centimet = 9cm

b. 8centimet – 3cm – 5cm

6cm – 4centimet = 2cm

12centimet – 2centimet = 10cm

19centimet – 7cm = 12cm

Giải Vlàm việc bài bác tập Toán 1 bài 86 tập 2

Vẽ đoạn thẳng bao gồm độ lâu năm đến trước

1. Vẽ đoạn thẳng có độ dài:

*

2. a) Giải bài toán thù theo cầm tắt sau :

Tóm tắt:

Đoạn thẳng AB: 5cm

Đoạn thẳng BC: 4cm

Cả 2 đoạn thẳng:… cm?

Bài giải:

Cả nhì đoạn thẳng dài là:

5 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm

b) Vẽ đoạn thẳng AB, rồi vẽ đoạn trực tiếp BC tất cả độ lâu năm nêu trong phần a) (vẽ hai biện pháp không giống nhau).

*

Giải Vsinh hoạt Bài Tập Tân oán 1 bài bác 87: Luyện tập chung

Viết số tương thích vào ô trống:
*

3. Cô giáo mua 15 trái bóng đỏ với 3 trái trơn xanh. Hỏi thầy giáo thiết lập tất cả từng nào trái bóng?

Tóm tắt

Cô giáo mua: 15 quả trơn đỏ

Cô giáo mua: 3 quả láng xanh

Cô giáo mua: … trái bóng?

Giải:

Cô giáo thiết lập toàn bộ là:

15 + 3 = 18 (quả)

Đáp số: 18 quả

4. Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

*

Giải Vsinh sống Bài Tập Toán thù 1 bài xích 88: Luyện tập chung

Tính:

a) 11 + 8 = 19

14 + 2 = 16

7 + 3= 10

12 + 5 =17

19 – 8 = 11

16 – 2 = 14

10 – 3 = 7

17 – 5 = 12

b) 12 + 3 – 2 =13

18 – 4 – 1 = 13

15 – 5 + 7 = 17

*

4. Tổ một tdragon được 10 cây, tổ nhị tdragon được 8 cây. Hỏi cả nhì tổ tdragon được từng nào cây?

Tóm tắt Bài giải:

Tổ một: 10 cây Cả hai tổ tdragon được số cây là:

Tổ hai: 8 cây 10 + 8 = 18 (cây)

Cả hai tổ: … cây? Đáp số: 18 cây.

Giải Vsinh sống Bài Tập Toán 1bài bác 89: Các số tròn chục

1. Viết (theo mẫu):

a.

Năm mươi: 50

Hai mươi: 20

Chín mươi: 90

Bảy mươi: 70

Sáu chục: 60

Hai chục: 20

Bảy chục: 70

Chín chục: 90

b.

30: tía muơi

60: sáu mươi

40: tư mươi

80: tám mươi

50: năm chục

80: tám chục

10: một chục

40: bốn chục

2. Sốtròn chục?

*

Giải Vsinh sống Bài Tập Tân oán 1 bài xích 90: Luyện tập

Nối theo mẫu:
*

2. Viết (theo mẫu):

Số 50 gồm 5 chục cùng 0 đơn vị chức năng.

Số 90 tất cả 9 chục cùng 0 đơn vị.

Số 60 gồm 6 chục cùng 0 đơn vị.

*

Giải Vnghỉ ngơi Bài Tập Toán thù 1 bài bác 91: Cộng những số tròn chục

Tính:
*

2. Tính nhẩm:

40 + 10 = 50

30 + 40 = 70

50 + 30 = 80

30 + 30 = 60

60 + trăng tròn = 80

30 + 50 = 80

trăng tròn + 50 = 70

10 + 80 = 90

40 + trăng tròn = 60

3. Bình tất cả 20 viên bi, anh mang lại Bình thêm 10 viên bi nữa. Hỏi Bình bao gồm toàn bộ từng nào viên bi?

Tóm tắt

Bình có: đôi mươi viên bi

Tất cả Bình có: … viên bi?

Bài giải

Bình tất cả tất cả số viên bi là:

20+ 10 = 30 (viên bi)

Đáp số: 30 viên bi

*

Bài 92: Luyện tập

1. Đặt tính rồi tính:

*

3. Giỏ trước tiên đựng 30 quả cam, giỏ sản phẩm nhì đựng 20 quả cam. Hỏi cả nhị giỏ đựng được bao nhiêu trái cam?

Tóm tắt

Giỏ trang bị nhất: 30 trái cam

Giỏ sản phẩm công nghệ hai: 20 quả cam

Cả nhì giỏ: … trái cam?

Bàigiải:

Cả nhì giỏ gồm số trái cam là:

30 + trăng tròn = 50 (quả)

Đáp số: 50 quả.

4. Nối nhị số nhằm cùng lại bằng 60 (theo mẫu):

*

Bài 93: Trừ những số tròn chục

1. Tính:

*

2. Tính nhẩm

40 – trăng tròn = 20

50 – 40 = 10

60 – 40 = 20

70 – 30 = 40

60 – 60 = 0

80 – 20 = 60

80 – 10 = 70

90 – 70 = 20

90 – 30 = 60

3. Tổ một gấp được trăng tròn thuyền, tổ hai vội được 30 thuyền. Hỏi cả haitổvội vàng được từng nào thuyền?

Tóm tắt

Tổ một gấp: 20 thuyền

Tổ hai gấp: 30 thuyền

Cả nhị tổ: … thuyền

Bài giải

Cả nhì tổ vội vàng được số thuyền là:

đôi mươi + 30 = 50 (thuyền)

Đáp số: 50 thuyền

*

Bài 94: Luyện tập

1. Đặt tính rồi tính:

*

4. Mai tất cả 10 nhãn vsống, mẹ mua thêm vào cho Mai 2 chục nhãn vở nữa. Hỏi Mai có tất cả từng nào nhãn vở?

*

Bài 95 câu 1

*

Giải Vngơi nghỉ Bài Tập Toán thù 1 bài 95 câu 2

2.

*

Giải Vsống Bài Tập Tân oán 1 bài 95 câu 3

3.Tính:

10 + đôi mươi + 40 = 70

70 – 20 – 10 = 40

80 – 50 + đôi mươi = 50

30 + 10 + 50 = 90

70 – 10 – đôi mươi = 40

20 + 40 – 60 = 0

Giải Vở Bài Tập Toán thù 1 bài 95 câu 4

4. Băng giấy đỏ dài 30centimet, băng giấy xanh lâu năm 50cm. Hỏi cả nhị băng giấy nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

Tóm tắt Bài giải

Băng giây đỏ: 30cm Cả nhì băng giấy dài là:

Băng giấy xanh: 50centimet 30 + 50 = 80 (cm)

Cả nhì băng giấy: … cm? Đáp số: 80centimet.

Giải Vsống Bài Tập Toán 1 bài xích 96: Luyện tập chung

Đúng ghi đ, sai ghi s:
*

3. a

*

b) Tính nhẩm:

40 + trăng tròn = 60

90centimet – 20centimet = 70cm

60 – 40 = 20

10centimet + 50centimet = 60cm

60 – 20 = 40

70centimet – 60centimet = 10cm

4. Ngăn uống thứ nhất bao gồm 40 cuốn sách, ngăn đồ vật hai có 50 cuốn sách. Hỏi cả nhị ngăn uống bao gồm bao nhiêu quyển sách?

Tóm tắt:

Ngăn thiết bị nhất: 40 quyển

Ngnạp năng lượng đồ vật hai: 50 quyển

Cả hai ngăn: … quyển?

Bài giải:

Cả hai ngăn uống gồm số cuốn sách là:

40 + 50 = 90 (quyển)

Đáp số: 90 quyển

5. Viết (theo mẫu):

Các điểm ngơi nghỉ vào hình tam giác là: A, B, M.

Các điểm ở ngoàihình tam giác là: I, C, N, O.

*

Giải Vở Bài Tập Tân oán 1: Tự kiểm tra

Tính
*

2. Tính nhẩm:

40 + 30 = 70

80 – 40 = 40

30centimet + 20cm = 50cm

70 + 10 – 20 = 60

3. Bác Tkhô cứng trồng được 10 cây bòng cùng 30 cây chuối. Hỏi chưng Thanh khô đang trồng được tất cả từng nào cây?

Tóm tắt:

Bác Tkhô nóng trồng: 10 cây bưởi

Bác Tkhô nóng trồng: 30 cây chuối

Bác Tkhô hanh tdragon : … cây?

Bài giải:

Bác Tkhô nóng tLong được số lượng km là:

10 + 30 = 40 (cây)

Đáp số: 40 cây

4. Vẽ 3 điểm sinh sống vào hình trụ. Vẽ 4 điểm sinh hoạt kế bên hình trụ.

*

Giải Vsinh hoạt Bài Tập Tân oán 1 bài 97: Các số có hai chữ số

1. Viết (theo mẫu):

Hai mươi: 20

Hai mươi tư: 24

Hai mươi tám: 28

Hai mươi mốt: 21

Hai mươi lăm: 25

Hai mươi chín: 29

Hai mươi hai: 22

Hai mươi sáu: 26

Ba mươi: 30

Hai mươi ba: 23

Hai mươi bảy: 27

2. Viếtsố:

Ba mươi: 30

Ba mươi tư: 34

Ba mươi tám: 38

Ba mươi mốt: 31

Ba mươi lăm: 35

Ba mươi chín: 39

Ba mươi hai: 32

Ba mươi sáu: 36

Bốn mươi: 40

Ba mươi ba: 33

Ba mươi bảy: 37

3.Viếtsố:

Bốn mươi: 40

Bốn mươi tư: 44;

Bốn mươi tám: 48

Bốn mươi mốt: 41;

Bốn mươi lăm: 45;

Bốn mươi chín: 49

Bốn mươi hai: 42;

Bốn mươi sáu: 46;

Năm mươi: 50

Bốn mươi ba: 43;

Bốn mươi bảy: 47;

4. Viết số thích hợp vào bên dưới từng vạch của tia số:

*

Giải Vsống Bài Tập Tân oán 1 bài bác 98: Các số có nhì chữ số (tiếp theo)

1. Viết theo mẫu:

Năm mươi mốt: 51

Năm mươi hai: 52;

Năm mươi ba: 53;

Năm mươi tư: 54

Năm mươi lăm: 55

Năm mươi sáu: 56;

Năm mươi bảy: 57;

Năm mươi tám: 58

Năm mươi chín: 59

2. Viết (theo mẫu):

a) Sáu mươi: 60

Sáu mươi mốt: 61;

Sáu mươi hai: 62

Sáu mươi ba: 63

Sáu mươi tư: 64

b) 65: sáu mươi lăm

66: sáu mươi sáu

67: sáu mươi bảy

68: sáu mươi tám

69: sáu mươi chín

3. Viếtsố phù hợp vào ô trống:

*

Giải Vsinh hoạt Bài Tập Tân oán 1 bài bác 99: Các số có nhì chữ số (tiếp theo)

Viết (theo mẫu):

Bảy mươi: 70;

Bảy mươi mốt: 71;

Bảy mươi hai: 72;

Bảy mươi ba: 73;

Bảy mươi tư: 74;

Bảy mươi lăm: 75

Bảy mươi sáu: 76

Bảy mươi bảy: 77

Bảy mươi tám: 78

Bảy mươi chín: 79;

Tám mươi: 80;

Tám mươi lăm: 85;

Chín mươi: 90;

Sáu mươi lăm: 65;

Sáu mươi: 60

2. Viếtsố tương thích vào ô trống:

*

3. Viết (theo mẫu):

Số 86 có 8 chục với 6 đơn vị.

Số 91 bao gồm 9 chục và 1 đơn vị chức năng.

Số 73 bao gồm 7 chục với 3 đơn vị chức năng.

Số 60 bao gồm 6 chục cùng 0 đơn vị.

4. Đúng ghi đ, sai ghi s:

*

Giải Vsinh hoạt Bài Tập Toán 1 bài xích 100: So sánh các số tất cả nhị chữ số

*
*

Giải Vngơi nghỉ Bài Tập Toán lớp 1 bài bác 101: Luyện tập

Viết số:

Ba mươi: 30;

Mười ba: 13;

Mười hai: 12 ;

Hai mươi: 20;

Bảy mươi bảy:77;

Bốn mươi tư: 44;

Chín mươi sáu: 96 ;

Sáu mươi chín: 69 ;

Tám mươi mốt: 81

Mười: 10

Chín mươi chín: 99

Bốn mươi tám: 48

2. Viết (theo mẫu):

Mẫu:

Số ngay tức thì sau của 80 là 81

*
*

Giải Vngơi nghỉ Bài Tập Toán lớp 1 bài 102: BẢNG CÁC số TỪ 1 ĐẾN 100Bài 102: BẢNG CÁC số TỪ 1 ĐẾN 100

Số?

Số lập tức sau của 97 là 98.

Số lập tức sau của 99 là 100.

Số tức khắc sau của 98 là 99.

Viết số không đủ vào ô trống trong bảng các số từ một mang đến 100.
*

3. Trong bảng các stừ là một mang đến 100:

a. Các số gồm một chữ số: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9.

b. Các số tròn chục gồm nhì chữ số là: 10 ; đôi mươi ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90.

c. Số nhỏ bé độc nhất tất cả hai chữ số là: 10

d. Số lớn số 1 tất cả nhì chữ số là: 99

đ) Các số bao gồm nhị chữ số giống như nhau là: 11 ; 22 ; 33 ; 44 ; 55 ; 66 ; 77 ; 88 ; 99.

Bài 103: LUYỆN TẬP

1. Viết số:

Ba mươi ba: 33;

Chín mươi: 90;

Chín mươi chín: 99

Năm mươi tám: 58;

Tám mươi lăm: 85;

Hai mươi mốt: 21

Bảy mươi mốt: 71;

Sáu mươi sáu: 66;

Một trăm: 100

2. Viết số yêu thích hp vào vị trí chấm:

Số ngay tức khắc trước của 73 là 72.

Số ngay thức thì trước của 5một là 50.

Số tức thì trước của 70 là 69.

Số ngay tức khắc trước của 100 là 99.

Xem thêm: " Corner Office Là Gì ? What Does Corner Office Mean

b)

Số ngay lập tức sau của 72 là 73.

Số ngay tức thì sau của 80 là 81.

Số ngay tắp lự sau của 51 là 52.

Số tức tốc sau của 99 là 100

c,

*

3. Viết những s:

Từ 60 cho 70: 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69 ; 70.

Từ 89 mang lại 100: 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100.

4. Viết (theo mẫu):

Mẫu: 86 = 80 + 6

84 = 80 + 4

77 = 70 + 7

28 = 20 + 8

42 = 40 + 2

91 = 90 + 1

63 = 60 + 3

55 = 50 + 5

39 = 30 + 9

99 = 90 + 9

5. Dùng thước và bút nối những điểm để có nhị hình vuông:

*

GiảiVsống Bài Tập Tân oán lớp 1bài bác 104: Luyện tập chung

1. Viết các số:

a. Từ 59 mang lại 69:

59 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69.

b. Từ 81 mang lại 100:

81 ; 82 ; 83 ; 84 ; 85 ; 86 ; 87 ; 88 ; 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100.

2. Viết số (theo mẫu):

35: ba mươi lăm

59: năm mươi chín

51: năm mươi mốt

64: sáu mươi tư

85: tám mươi lăm

70: bảy mươi

*

4. Có một chục chiếc chén với 5 cái chén nữa. Hỏi bao gồm toàn bộ tất cả bao nhiêu dòng bát?

Bài giải:

1 chục mẫu chén bát = 10 cái

Tất cả có:

10 + 5 = 15 (cái)

Đáp số: 15 dòng.

5.

Số nhỏ xíu độc nhất vô nhị có nhị chữ số là: 10.

Số lớn số 1 bao gồm một chữ số là: 9.

Bài 105: GIẢI TOÁN có LỜI VĂN (tiếp theo)

1. An bao gồm 7 viên bi, An mang đến Bảo 3 viên bi. Hỏi An còn mấy viên bi?

Tóm tắt:

Có: 7 viên bi

Cho: 3 viên bi

Còn lại: … viên bi?

Bài giải:

An còn sót lại số bi là:

3 = 4 (viên bi)

Đáp số: 4 viên bi.

2. Mẹ nuôi 10 bé lợn, bà mẹ đã buôn bán 2 bé lợn. Hỏi bà mẹ còn mấy bé lợn?

Tóm tắt:

Có: 10 nhỏ lợn

Bán : 2 bé lợn

Còn lại: … nhỏ lợn?

Bài giải

Số nhỏ lợn còn lại là:

10 – 2 = 8 (nhỏ lợn)

Đáp số: 8 bé lợn.

3. Đàn con gà gồm 16 nhỏ, 6 bé đã vào chuồng. Hỏi còn bao nhiêu nhỏ con kê chưa vào chuồng?

Tóm tắt:

Có tất cả : 16 con gà

Vào chuồng : 6 bé gà

Chưa vào chuồng: nhỏ gà?

Bài giải:

Số con kê không vào chuồng là:

16 – 6 = 10 (nhỏ gà)

Đáp số: 10 nhỏ kê.

4. Giải bài tân oán theo nắm tắt sau:

Tóm tắt

Có: 8 quả bóng

Cho bạn: 3 quả bóng

Còn lại: … trái bóng?

Bài giải

Số nhẵn còn lại là:

8-3 = 5 (quả bóng)

Đáp số: 5 trái láng.

Bài 106: LUYỆN TẬP

1. Có 15 quả cam, đã nạp năng lượng 4 quả cam. Hỏi còn lại bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt:

Có: 15 trái cam

Đã ăn: 4 trái cam

Còn lại: … quả cam?

Bài giải:

Số cam còn sót lại là:

15 – 4 = 11 (quả)

Đáp số: 11 quả

2. Cửa hàng bao gồm 30 xe đạp, sẽ bán tốt 10 xe đạp. Hỏi shop còn lại từng nào xe pháo đạp?

Tóm tắt:

Có: 30 xe cộ đạp

Đã bán: 10 xe pháo đạp

Còn lại: … xe đạp?

Bài giải:

Số xe đạp sót lại trong cửa hàng:

30 – 10 = trăng tròn (xe)

Đáp số: đôi mươi xe

*

Bài 107: LUYỆN TẬP

1. Hà vẽ được 7 hình vuông và vẫn đánh được 4 hình vuông. Hỏi còn sót lại mấy hình vùông chưa đánh màu?

Tóm tắt

Có vớ cả: 7 hình vuông

Đã tô màu: 4 hình vuông

Còn lại: … hình vuông?

Bài giải

Còn lại số hình vuông vắn không tô là:

4 = 3 (hình)

Đáp số: 3 hình

2. Tem gồm 10 các bạn, trong những số đó tất cả 6 bạn gái. Hỏi tổ bao gồm mấy chúng ta trai?

Tóm tắt:

Có vớ cả: 10 bạn

Gái: 6 bạn

Trai: … bạn?

Bài giải:

Số chúng ta trai có vào tổ là:

10 – 6 = 4 (bạn)

Đáp số: 4 bạn

3. Trong vườn cửa tất cả 16 cây chanh hao cùng cây cam, trong đó gồm 6 cây ckhô hanh. Hỏi vào sân vườn gồm bao nhiêu cây cam?

Tóm tắt:

Có: 16 cây tất cả

Chanh: 6 cây

Cam: … cây?

Bài giải

Cây cam bao gồm vào vườn cửa là:

16 – 6 = 10 (cây)

Đáp số: 10 cây

4. Giải bài tân oán theo bắt tắt (bằng hình vẽ) nlỗi sau:

*

Bài giải:

Đoạn win MP dài là:

MN – PN = 10 – 3 = 7 (cm)

Đáp số: 7cm.

Bài 108: LUYỆN TẬP. CHUNG

1. Nhìn tnhãi con vẽ, viết tiếp vào khu vực chấm đế bao gồm bài toán thù, rồi giải bài xích toán đó:

*

a) My có tác dụng được 5 nhành hoa, rồi làm thêm được 3 hoa lá. Hỏi My làm được tất cả bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt:

Có: 5 bông hoa

Có tất cả … bông hoa?

Bài giải:

My có toàn bộ là:

5 + 3 = 8 (bông hoa)

Đáp số: 8 cành hoa.

b) Hoa vội vàng được 8 con chlặng, Hoa đến em 4 con chyên ổn. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu con chim?

*

Tóm tắt:

Có: 8 nhỏ chim

Cho: 4 con chim

Còn lại: … con chim?

Bài giải:

Hoa còn lại số con chyên là:

8 – 4 = 4 (nhỏ chim)

Đáp số: 4 nhỏ chyên ổn.

2. Trong sân vườn có 16 cây ckhô hanh và cây cam, trong số ấy gồm 4 cây cam. Hỏi trong vườn gồm bao nhiêu cây chanh?

Tóm tắt:

Có tất cả: 16 cây

Cam: 4 cây

Chanh: … cây?

Bàigiải:

Cây ckhô hanh tất cả vào vườn là:

16 – 4 = 12 (cây)

Đáp số: 12 cây.

Bài 109: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI100 (cộng ko nhớ)

1. Tính

*

3. Bác Nam tLong được 38 cây cam và đôi mươi cây bưởi. Hỏi bác bỏ Nam tLong được toàn bộ bao nhiêu cây?

Tóm tắt:

Bác Nam trồng: 38 cây cam

Bác Nam trồng: 20 cây bưởi

Bác Nam trồng: … cây?

Bài giải:

Bác Nam tdragon được số lượng kilomet là: 38 + trăng tròn = 58 (cây)

Đáp số: 58 cây.

4. a) Đo độ nhiều năm các đoạn thẳng rồi viết số đo.

*

Bài giải:

b) – Đoạn thảng nhiều năm độc nhất vô nhị là đoạn thẳng BC.

– Đoạn thẳng ngắn duy nhất là đoạn thẳng AB.

Bài 110: LUYỆN TẬP

1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu)

*

2. Tính nhẩm:

40 + 8 = 48

60 + 1 = 61

30 + 5 = 35

90 + 2 = 92

23 + 6 = 29

23 + 60 = 83

65 + 3 =68

3 + 65 = 68

3. An nuôi được 25 bé con kê với 14 bé vịt. Hỏi An nuôi được tất cả bao nhiêu nhỏ con gà với vịt?

Tóm tắt:

An nuôi: 25 nhỏ gà

An nuôi: 14 nhỏ vịt

Tất cả: … cả con gà với vịt?

Bài giải

An nuôi được là:

25 + 14 = 39 (con)

Đáp số: 39 bé.

4. Vẽ đoạn trực tiếp có độ dài 8cm.

*

Bài 111: LUYỆN TẬP

1.

2. Tính:

20cm + 50cm = 70cm

32cm + 5centimet = 37cm

32centimet + 65cm = 97cm

30centimet + 40centimet = 70cm

15cm + 4cm = 19cm

15centimet + 24cm = 39cm

3. Đúng ghi đ, không đúng ghi s:

*

4. Người ta cắt một gai dây thành nhì đoạn, đoạn trước tiên dài 15cm, đoạn lắp thêm hai lâu năm 14centimet. Hỏi sợi dây thuở đầu dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt:

Đoạn trực tiếp vật dụng nhất: 15cm

Đoạn thẳng thứ hai: 14cm

Cả hai đoạn thẳng:….cm?

Bài giải

Cả nhì đoạn dài là:

15 + 14 = 29 (cm)

Đáp số: 29centimet.

Giải Vsống Bài Tập Toán thù lớp 1 bài xích 112

*

3. Tính

*

4. Trong phòng họp bao gồm 75 cái ghế, tín đồ ta có thoát ra khỏi phòng 25 mẫu. Hỏi vào chống còn từng nào chiếc ghế?

Tóm tắt:

Trong phòng: 75 loại ghế

Mang đi: 25 loại ghế

Còn lại: … chiếc ghế?

Bài giải:

Trong chống sót lại số ghế là:

75 – 25 = 50 (dòng ghế)

Đáp số: 50 dòng ghế.

Bài 113:PHÉPhường TRỪ TRONG PHẠM VI 100 (TRỪ KHÔNG NHỚ)

1. Tính:

*

2. Tính nhẩm:

a) 48- 40 = 8

69 – 60 = 9

82 – 70 = 12

58 – 30 = 28

79 – 50 = 29

34 – 20 = 14

b) 37- 4 = 33

98 – 8 = 90

19 – 1 = 18

37 – 7 = 30

98 – 5 = 93

19 – 9 = 10

3. Một sợidây rất dài 52centimet, Lan cắt đi một đoạn dài 20centimet. Hỏi sợi dây còn lại từng nào xăng-ti-mét?

Tóm tắt:

Sợi dây dài: 52cm

Cắt đi: 20cm

Còn lại: … cm?

Bài giải:

Sợi dây còn sót lại là:

52 – đôi mươi = 32 (cm)

Đáp số: 32cm

4. Điền sphù hợp vào ô trng:

20 – 4 = 20

24 – đôi mươi = 4

Bài 114: LUYỆN TẬP

1. Đặt tính rồitính (theo mẫu):

2. Tính nhẩm:

85 – 5 = 80

74 – 3 = 71

56 – 1= 55

85 – 50 = 35

74 – 30 = 44

56 – 10 = 46

85 – 15 = 70

74 – 34 = 40

56 – 56 = 0

*

4.Đoàn tàu bao gồm 12 toa, Khi cắt vứt lại toa sau cùng thì đoàn tàu sót lại từng nào toa?

Đáp số: 11 toa

5. Hãy vẽ nửa sót lại của những số sau:

*

Bài 115: Các dịp nghỉ lễ hội trong tuần

1. Viết tiếp vào địa điểm chấm:

Nếu từ bây giờ là thiết bị hai thì:

Ngày mai là đồ vật ba.

– Ngày tê là vật dụng tứ.

Hôm qua là đồ vật công ty nhật

– Hôm cơ là vật dụng bảy.

2. Đọc các tờ lịch trên hình mẫu vẽ tiếp sau đây rồi viết vào khu vực chấm:

*

3. Kì ngủ Tết vừa mới rồi em được nghỉ ngơi một tuần lễ lễ cùng 2 ngày. Hỏi em được ngủ toàn bộ bao nhiêu ngày?

Bài giải:

một tuần lễ lễ = 7 ngày

Số ngày em được nghỉ ngơi Tết là:

7 + 2 = 9 (ngày)

Đáp số: 9 ngày.

Bài 116: CỘNG, TRỪ (ko nhớ) TRONG PHẠM VI 100

1. Tính nhẩm:

20 + 60 = 80

60 + 4 = 64

30 + 2 = 32

80 – 20 = 60

64 – 4 = 60

32 -2 = 30

80 – 60 = 20

64 – 60 = 4

32 – 30 = 2

2. Đặt tính rồi tính:

*

3. lúc chơi trò giải trí trên máy tính xách tay, Toàn và Hà được 86 điểm, riêng Hà được 43 điểm.Hỏi Toàn được từng nào điểm?

Tóm tắt:

Toàn và Hà: 86 điếm

Hà được: 43 điểm

Toàn được… điểm?

Bàigiải:

Toàn được số điểm là:

86 – 43 = 43 (điểm)

Đáp số: 43 điểm.

4. Lớp 1A tất cả 23 học viên, lớp 1B bao gồm 25 học sinh.

a) Hỏi hai lớp gồm toàn bộ từng nào học sinh?

Tóm tắt:

1A có: 23 học tập sinh

1B có: 25 học tập sinh

Có vớ cả:….học tập sinh?

Bài giải:

Số học viên bao gồm trong 2 lớp là :

23 + 25 = 48 (học sinh)

Đáp số: 48 học sinh.

b) Cô tổng phú trách bao gồm 50 vé xem xiếc. Hỏi gồm đầy đủ để phân phạt cho học viên của nhì lớp không?

Cô tổng phú trách bao gồm dư số vé nhằm phân phân phát mang lại học viên của hai lớp vị : 50 – 48 = 2 (vé).

Vậy cô tổng phú trách nát còn dư lại 2 vé sau thời điểm vẫn phân phát mang lại học viên lớp 1A cùng lớp 1B.

Bài 117:LUYỆN TẬP

1. Đặt tính rồi tính:

*
*

Giải Vsinh hoạt Bài Tập Toán lớp 1 bài bác 118

Nối số chỉ tiếng đúng với đồng hồ thời trang tương thích là:
*

Bài 119: THCHÀNH

1. Viết vào địa điểm chnóng (theo mẫu):

*

3. Viết giờ đồng hồ tương thích vào từng bức tranh:

*

Bài 120: LUYỆN TẬP

1. Nối đồng hồ đeo tay với số chỉ tiếng đúng:

*

3. Nối từng câu với đồng hồ thời trang thích hợp (theo mẫu).

*

Bài 121: LUYỆN TP. CHUNG

1. Đặt tính rồi tính:

*

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Độ dài của đoạn trực tiếp BC là: 9 – 6 = 3 (cm)

4. Hãy vẽ nửa còn sót lại của từng hình sau:

*

Bài 122: LUYỆN TẬP CHUNG

*

2. Hà giảm một tua dây. Lần thứ nhất cắt đi 5cm, lần thiết bị hai cắt tiếp 14cm. Hỏi tua dây đã biết thành giảm đi tất cả bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt:

Lần 1 giảm đi: 5cm

Lần 2 giảm đi: 14cm

Hai lần giảm đi: …cm?

Bài giải:

Sợi dây đã biết thành giảm đi là:

5 + 14 = 19 (cm)

Đáp số: 19centimet.

3. Trong hình bên:

*

a. Có 8 đoạn thẳng.

b. Có 1 hình vuông vắn.

c. Có 2 hình tam giác.

4. Điền sốthích hợp vào ô trống:

*

Bài 123: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 10

1. a) Viết số phù hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

*

2. >; 0

9 > 0

8 > 5

5 2

0 3

0 9

3 = 3

3 > 1

2 4

7 4

0 4

0 = 0

3. Viết các sốsản phẩm công nghệ trường đoản cú từ bỏ bé mang đến lớn:

*

Giải Vngơi nghỉ Bài Tập Toán thù lớp 1 bài 124

*

2. Tính:

a) 7 + 2 = 9

1 + 9 = 10

4 + 3 = 7

6 + 4 = 10

8 + 0 = 8

2 + 7 = 9

9 + 1 = 10

3 + 4 = 7

4 + 6 = 10

0 + 8 = 8

b) 2 + 4 + 1 = 7

2 + 6 + 2 = 10

7 + 1 + 1 = 9

4 + 2 +0 = 6

3 + 3 + 3 = 9

9 + 0 + 1 = 10

3. SỐ?

*

Bài 125: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 10

1. Số?

*

3. Hoa đánh màu được 5 hình vuông, Mai tô màu được 3 hình vuông. Hỏi cặp đôi sơn color được tất cả bao nhiêu hình vuông?

Tóm tắt:

Hoa đánh được: 5 hình vuông

Mai tô được: 3 hình vuông

Hoa với Mai: hình vuông?

Bàigiải:

Cả hai bạn trẻ đánh color được là:

5+3 = 8 (hình)

Đáp số: 8 hình.

4. Vẽ đoạn trực tiếp DH bao gồm độ lâu năm 7cm.

*

Bài 126: ÔN TẬP: CÁC số ĐN 10

1. Tính:

*

2. Tính

a)

4 + 3 = 7

1 + 9 = 10

6 + 2 = 8

3 + 3 = 6

7 – 4 = 3

10 – 1 = 9

8 – 6 = 2

6 – 3 = 3

7 – 3 = 4

10 – 9 = 1

8- 2 = 6

6- 0 = 6

b)

9 – 2 – 6 = 1

10 – 5 – 2 = 3

5 – 2 – 1 = 2

8 – 4 – 4 = 0

5 + 5 -8 = 2

6 + 3 – 3 = 6

3. Vừa kê vừa lợn tất cả 10 bé, trong các số ấy tất cả 6 nhỏ con gà. Hỏi gồm mấy con lợn?

Tóm tắt:

Vừa gà, vừa lợn: 10 con

Gà: 6 con

Lợn: … con ?

Bài giải:

Số nhỏ lợn là:

10 – 6 = 4 (con)

Đáp số: 4 con

4. Viết tiếp vào khu vực chấm:

Mỗi tuần lễ có 7 ngày là: chủ nhật, vật dụng nhì, máy tía, vật dụng bốn, lắp thêm năm, trang bị sáu, máy bảy.

Bài 127: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 100

1. Viết số phù hợp vào bên dưới mỗi vun của tia số:

*

2. Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

*

Bài 128: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 100

1. Viết s:

Mười bảy: 17;

Sáu mươi: 60;

Năm mươi tư: 54

Chín mươi chín: 99;

Bảy mươi lăm: 75;

Năm mươi mốt: 51

Bốn mươi tám: 48;

Năm mươi lăm: 55;

Chín mươi hai: 92

2. Số?

*

4. Mỹ hái được 24 trái cam, Hà hái được 12 trái cam. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ hái được bao nhiêu trái cam?

Tóm tắt

Mỹ hái: 24 quả cam

Hà hái: 12 trái cam

Cả hai: … trái cam?

Bài giải

Cả hai bạn hái được là:

24 + 12 = 36 (quả)

Đáp số: 36 quả

Giải Vnghỉ ngơi Bài Tập Toán lớp 1 bài xích 129

Tính nhẩm:

30 + 20 = 50

60 + 10 = 70

40 + 40 = 80

24 + 1 = 25

73 + 2 = 75

50 + 8 = 58

50 – 30 = 20

70 – 40 = 30

90 – 50 = 40

2. Tính:

34 + 2 + 3 = 39

64 + 3 – 5 = 62

3. Đặt tính rồi tính:

*

4. Một siêu thị gồm 38 búp bê, vẫn bán được 20 búp bê. Hỏi shop sót lại bao nhiêu búp bê?

Tóm tắt:

Có: 38 búp bê

Đã bán: đôi mươi búp bê

Còn… búp bê?

Bài giải:

Số búp bê siêu thị sót lại là:

38 – trăng tròn = 18 (búp bê)

Đáp số: 18 búp bê.

5. Đồng hồ chỉ:

*

Bài 130: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 100

Viết những số:

Từ đôi mươi mang lại 35: đôi mươi ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35.

Từ 40 cho 59: 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59.

Từ 85 mang lại 100: 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100.

2. Viết số tròn chục có hai chữ số:

10 ; đôi mươi ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90.

3. Tính

*

4. Một rổ cam cùng quýt gồm 50 trái, vào đóbao gồm 30 quả quýt. Hỏicó từng nào quả cam?

Tóm tắt:

Cam cùng quýt : 50 quả

Quýt có: 30 quả

Cam có: … quả?

Bài giải:

Số quả cam tất cả là:

50 – 30 = 20 (quả)

Đáp số: 20 quả

5. Đorồi viết số đo độ lâu năm của đoạn trực tiếp MN:

*

Bài 131: LUYỆN TẬPhường CHUNG

1. Viết (theo mẫu):

a)

Tám: 8;

Một: 1;

Mười bảy: 17;

Năm mươi: 50;

Ba mươi hai: 32.

Sáu mươi mốt: 61.

b)

0: không;

90: chín mươi;

87: tám mươi bảy.

3: ba;

11: mười một;

45: tứ mươi lăm.

2. Tính

a)

9 + 1 = 10

15 – 4 = 11

4 + 4 = 8

25 + 2 = 27

6 – 3 = 3

11 + 7 = 18

4 – 0 = 4

48 – 6 = 42

2 + 7 = 9

10 – 2 = 8

8 – 0 = 8

54 + 3 = 57

b,

*

4. Một lớp học tập gồm 32 học viên, sau đó bao gồm thêm 3 học viên nữa. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt:

Lớp học có: 32 học tập sinh

Lớp có: … học tập sinh?

Bài giải:

Lớp học tập có số học sinh là:

32 + 3 = 35 (học sinh)

Đáp số: 35 học viên.

5. Đo rồi viết sô đo độ nhiều năm mỗi đoạn trực tiếp vào nơi chấm:

*

Bài 132: LUYỆN TẬPhường CHUNG

1. Số?

*
*

Bài 133: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Số?

*

2. Tính nhẩm:

8 + 1 = 9

5 – 3 = 2

35 + 2 = 37

10 – 6 = 4

28 + 1 = 29

57 – 5 = 52

37 – 35 = 2

52 + 0 = 52

45 + 2 = 47

49 – 6 = 43

35 – 2 = 33

99 – 8 = 91

3. Đặt tính rồi tính:

*

Bài 134: LUYỆN TẬPhường. CHUNG

1. Viết số tương thích vào bên dưới mỗi vạch của tia số:

*

4. Mẹ hái được 85 trái hồng, mẹ sẽ cung cấp 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn sót lại từng nào trái hồng?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *