Động từ " tobe" là 1 trong Một trong những đơn vị ngữ pháp đặc trưng khác hoàn toàn cùng với các đụng từ bỏ khác trong giờ Anh. Vây cồn trường đoản cú này còn có gì đặc trưng cùng giải pháp áp dụng ra làm sao, toàn bộ sẽ được bật mý vào bài viết dưới đây!


*

I. Chức năng của rượu cồn trường đoản cú Tobe vào giờ đồng hồ Anh

Động từ tobe nhỏng một cồn trường đoản cú phú (auxiliary verb) được sử dụng với cồn từ bỏ bao gồm nhằm miêu tả một hành vi hay như là 1 trạng thái.Bạn vẫn xem: đụng từ khổng lồ be là gì

Cấu trúc: Động từ tobe + Động từ chính

Ví dụ:

Helen is walking trang chính with her friends – Helen sẽ đi dạo về công ty cùng với những người chúng ta của cô ý ấy.

Bạn đang xem: Tobe là gì

1. Động từ bỏ “To be” trong số thì tiếp diễn

Thì hiện giờ tiếp diễn (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ:  He is playing soccer.

Thì thừa khứ đọng tiếp tục (The past continous tense): Chủ ngữ + was/were +V(ing)

Ví dụ: He was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy đã làm bếp bữa tối vào lúc 5h chiều hôm qua)

Động trường đoản cú “To be” làm từ nối (Linking Verb): Chủ ngữ +(to be) + adj

Ví dụ: He is very handsome. (Anh ta cực kỳ đẹp trai.)

2. Động từ tobe trong “câu bị động”

Động tự tobe được sử dụng chung với dạng sản phẩm 3 của cồn trường đoản cú trong bảng hễ từ bất quy tắc.

Câu chủ động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

“Eat” là rượu cồn từ chính“is” là hễ trường đoản cú phụ

3. Dạng hoàn thành của rượu cồn từ bỏ “tobe”

Dạng ngừng của rượu cồn từ bỏ tobe là been

Ví dụ:

She has been rude, but now she apologizes.

II. Vị trí của động tự tobe trong câu

1. Đứng trước một danh từ vào câu

He is an engineer - Anh ấy là 1 trong Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very dễ thương. - cô ấy rất rất đáng yêu

3. Đứng trước một các giới từ bỏ chỉ thời gian/ địa điểm chốn

The book is on the table - Quyển sách làm việc bên trên bàn.

4. Đứng trước động từ bỏ V-pII trong những câu thụ động.

The table is made of wood. - Chiếc bàn được gia công từ bỏ mộc.

III. Các dạng của cồn từ tobe cùng những thì khớp ứng.

  

Động tự tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

 

be

It can be simple.

Thì ngày nay đơn

I

am

I am here.

You

are

You are here.

He/She/It

is

She is here.

We

are

We are here.

Xem thêm:

They

are

Thì quá khứ đọng đơn

I

was

I was here.

You

were

You were here.

He/She/It

was

She was here.

We

were

We were here.

They

were

They were here.

Thì tương lai đơn

I

will be

I will be here.

You

will be

You will be here.

He/She/It

will be

She will be here.

We

will be

We will be here.

They

will be

They will be here.

Dạng tiếp diễn

 

being

He is being unusual.

Dạng hoàn thành

 

been

It has been fun.

 


*

 

Một số cấu trúc ngữ pháp có thể bạn quan lại tâm1. Cách phân chia đụng trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh2. Câu điều kiện3. Các thì trong tiếng Anh

III. Những bài tập về hễ trường đoản cú Tobe

những bài tập 1: Lựa lựa chọn đụng từ bỏ tobe phù hợp nhằm điền vào nơi trống.

Những bài tập 2: ngừng câu sau với dang đúng của đụng từ "lớn be"

Yesterday afternoon Megan & Kevin walking home from school. Kevin whistling and Megan looking at the shops.Suddenly Kevin stopped. "Say, Megan," he asked, "Will you at the party tomorrow night?""I not sure," Megan answered. " you going lớn there?""I thinking about it…" Kevin replied & started walking again. "I have lớn fix my car, though."" your oto broken?" Megan started walking after him."Yes it . And the reason that it driven by my brother, và my brother can"t drive…""That too bad…" she remarked."Yes, it . You know, I have thinking about something.""What have you thinking about?""I have sầu thinking about my fish, Roko.""Your fish Roko?" Megan was surprised. "What the matter with it?""It has eaten." Kevin answered sadly."Oh, no! By who?" she called."Roko eaten by my cat Jambo. But it ok. Jambo will alright," he stated.Megan looked at hyên ổn an smiled. "I glad khổng lồ hear it. I hope Roko will alright too…"

Hy vọng mọi chía sẻ bên trên phía trên sẽ giúp đến chúng ta hiểu rõ về kiểu cách dùng "động từ bỏ Tobe".

Chúc chúng ta học tốt!

Nếu hy vọng nhận hỗ trợ tư vấn miễn chi phí về trong suốt lộ trình học tập tiếp xúc cho những người mất gốc, chúng ta vướng lại ban bố trên trên đây sẽ được cung cấp nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *