Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

transfer
*

transfer /"trænsfə:/ danh từ sự dịch chuyển, sự dời chỗ; sự truyềnheat transfer: sự truyền nhiệt sự nhượng, sự nhịn nhường lại, sự gửi cho (nghệ thuật) bạn dạng thiết bị lại sự thulặng chuyển (nhân viên...) sự chuyển khoản (tài vụ) vé gửi xe cộ tàu (để tiếp tục đi bên trên tuyến phố khác) binh sĩ thuyên ổn đưa (tự đơn vị này sang đơn vị chức năng khác) hễ từ dời, chuyển, dọn nhượng, nhường nhịn, đưa choto transfer land: nhượng đất thứ lại, in lại thuyên ổn chuyển (nhân viên...)lớn transfer a student from English department to lớn Chinese department: đưa một học viên tự khoa Anh quý phái khoa Trung đưa xe cộ, thay đổi xe cộ (nhằm tiếp tục đi bên trên tuyến phố khác)
<"trænsfə:> danh từ o sự chuyển; sự truyền; sự biến đổi § ngân hàng transfer : sự chuyển khoản qua ngân hàng § energy transfer : sự biến đổi năng lượng § heat transfer : sự truyền nhiệt § mass transfer : sự chuyền khối § vapor transfer : sự chuyển hơi nước § transfer of vibration : sự truyền chấn động § transfer bottle : bình chuyển mẫu § transfer prover : bộ hiệu chỉnh truyền động
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

transfer

Từ điển Collocation

transfer noun

ADJ. massive sầu The war caused a massive transfer of population. | efficient, smooth, successful the smooth transfer of power to lớn the new government | net There has been a net transfer of lower-paid people away from the inner cities. | permanent Her trùm recommended a permanent transfer overseas. | direct Employees are paid by direct transfer to a bank tài khoản. | data, information, knowledge | l&, property | population | resource | technology | file, multitruyền thông media, software | inter-company, inter-hospital, etc. | ngân hàng, capital, cash, credit, financial, money, chia sẻ, stoông xã | electronic, telegraphic | embryo, gene | charge, electron, energy, heat, nuclear, thermal | close-season, không tính tiền, 15-million-pound, etc. (all in football)

VERB + TRANSFER make Only the owner can make a transfer of goods. | give sb His club have given hyên a free transfer.

TRANSFER + VERB take place

TRANSFER + NOUN giảm giá, fee, menu, payment, price, system (all in football)

PREP.. ~ between the transfer of property between private buyers | ~ from, ~ to

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Transferation là gì

a ticket that allows a passenger khổng lồ change conveyances

v.

move sầu from one place to lớn another

transfer the data

transmit the news

transfer the patient lớn another hospital

cause lớn change ownership

I transferred my stochồng holdings to lớn my children


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. The movement of data from one location to another. 2. The passing of program control from one portion of code khổng lồ another.vb. To move sầu data from one place to another, especially within a single computer. Compare transmit.

Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa " Deliberation Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Bloomberg Financial Glossary

转移|转让|转帐|过户|转拨转移;转让;转帐;过户;转拨A change of ownership from one person or buổi tiệc ngọt to another.

Investopedia Financial Terms


Transfer

A tax-không lấy phí, non-reportable movement of assets between retirement plans.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *