trench tức thị gì, quan niệm, các áp dụng cùng ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phạt âm trench giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trench.

Bạn đang xem: Trenches là gì


Từ điển Anh Việt

trench

/trentʃ/

* danh từ

(nông nghiệp) rãnh, mương

a trench for draining water: mương cởi nước

(quân sự) hào, hầm

communication trench: hào giao thông

* nước ngoài đụng từ

(nông nghiệp) đào rãnh, đào mương

to lớn trench a field for draining: đào mương ở một đám ruộng để cởi nước

cày sâu

lớn trench a piece of ground: cày sâu một đám đất

(con kiến trúc) bào xoi, bào rãnh

lớn trench a board: bào rãnh một tnóng ván

(quân sự) đào hào vây xung quanh, đào hào đảm bảo an toàn (một địa điểm)

lớn trench along

(quân sự) phát lên bởi con đường hào

to lớn trench upon

lấn, xâm lấn

lớn trench upon someone"s land: lấn đất của ai

to trench upon someone"s time: lấn mất thời giờ của ai, làm mất đi ngày giờ của ai

gần như là là, ngay gần đến, xấp xỉ

his answer trenched upon insolence: câu vấn đáp của hắn ta gần như là là láo lếu xược


Từ điển Anh Việt - Chuim ngành

trench

* kỹ thuật

đào rãnh

hầm

hào

hào biển sâu

hố móng

máng

máng mương

mương

rãnh

sự nổ mìn

cơ khí và công trình:

chân khay chống thấm (nền dập)

tường chống thấm

điện:

knhì mương

xây dựng:

lỗ đào

mương hẹp


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học trường đoản cú bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng khám nghiệm.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp tự điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh cùng với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Từ Hâm - Viết Tắt Của Từ Gì


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô tìm kiếm kiếm và nhằm thoát ra khỏi.Nhập tự nên tra cứu vào ô tìm kiếm kiếm với xem những tự được lưu ý hiển thị bên dưới.lúc con trỏ vẫn phía bên trong ô tìm kiếm kiếm,thực hiện phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời giữa những từ được nhắc nhở.Sau đó thừa nhận (một đợt nữa) giúp xem cụ thể từ kia.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tìm kiếm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ bỏ buộc phải tìm vào ô tra cứu tìm với xem các tự được nhắc nhở chỉ ra dưới.Nhấp chuột vào từ muốn coi.
Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa vượt nthêm bạn sẽ không thấy được từ bỏ bạn có nhu cầu tra cứu vào list lưu ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp sau nhằm hiện ra trường đoản cú đúng mực.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *