It"s true enough that he had doubts about the project, but we have to lớn look further to underst& why he resigned.

Bạn đang xem: True là gì


 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú toludenim.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tín.

Xem thêm: Erik Là Ai? Tiểu Sử Erik (Ca Sĩ Việt Nam) Erik (Ca Sĩ Việt Nam)


He said he"d repay the money the next day, and true to his word (= as he had promised), he gave sầu it all baông chồng to lớn me the following morning.
Someone who does something true to khung or type behaves as other people would have expected from previous experience:
In true Hollywood style (= in a way that is typical of Hollywood), she"s had four marriages & three facelifts.
used lớn describe the final total amount of something after extra costs or payments have been added or taken away:
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *