Bên cạnh cách rõ ràng Customers với Clients mà ngày hôm qua IELTS TUTOR đã trả lời đến những em, hôm nay IELTS TUTOR giải đáp thêm những em bí quyết phân minh UNLIKE, UNLIKELY, ALIKE VÀ LIKE


Bạn đang xem: Unlike là gì

Xét ví dụ:

She was a small, dainty child, unlượt thích her sister who was large & had big feet. Man"s ability khổng lồ talk makes hyên ổn unlike any other animal. I really enjoyed the film - it was unlượt thích anything I"d seen before. Tom"s a rather shy child, unlike his younger brother! The village fete went well, unlike the previous year when very few people came.It"s unlượt thích you khổng lồ be quiet - is something wrong?

UNLIKELY phương pháp cần sử dụng giống hệt như LIKELY hay vào các IT IS UNLIKELY THAT có tức là KHÔNG THỂ NÀO


Xét ví dụ:

It"s pretty unlikely (that) they"ll turn up now - it"s nearly ten o"clock.The laông xã of evidence means that the case is unlikely lớn go khổng lồ court. The government is unlikely to lớn agree lớn the rebels" demands for independence. Such unpopular legislation is unlikely to lớn be introduced before the next election. Let"s face it, our team is most unlikely to lớn win. This film is unlikely khổng lồ attract large audiences unless it is given a big push in the truyền thông media.

Xét ví dụ:

The twins look alượt thích, but they differ in temperament. The film"s message is that rich và poor are alike. As babies, the twins were so alượt thích that I just couldn"t tell them apart.For the first few months the babies looked so alike I couldn"t tell which was which. Our views on politics are very alượt thích.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Gently Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Gently, Từ Gently Là Gì

Cách tách biệt LIKE cùng AS vào tiếng anh, IELTS TUTOR đã trả lời những em hết sức kĩ rồi, nên nhớ đọc kĩ để hệ thống kỹ năng nhé


LIKE sẽ xét như một giới từ bỏ và liên trường đoản cú, mang nghĩa GIỐNG NHƯ Sự không giống nhau thân Like và Alike là Like sẽ đi với một noun còn alike thì khôngLike dùng như 1 liên từ thường gặp gỡ làm việc câu: Like i said before, 

Xét ví dụ:

He looks like his brother. She"s very much lượt thích her mother (= she is similar in appearance or character). Is Japanese food lượt thích Chinese? I"ve got a sweater just like that. Her hair was so soft it was like silk. You"re acting lượt thích a complete idiot! She sings lượt thích an angel! Like I said (= as I have already said), I don"t wear perfume. Like most people (= as most people would), I"d prefer lớn have sầu enough money not to work. It feels/seems like (= it seems khổng lồ me) ages since we last spoke. There"s nothing lượt thích a good cup of coffee (= it"s better than anything)!

Các khóa huấn luyện và đào tạo IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra output - Thi ko đạt, học tập lại FREE


*

Almost done…

We just sent you an tin nhắn. Please clichồng the link in the gmail khổng lồ confirm your subscription!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *