Đức Văn Thù Sư Lợi, Khi chưa thành đạo thì Ngài là bé thiết bị bố của vua Vô Tránh Niệm, thương hiệu là Vương Chúng Thái Tử. Nhờ thân phụ gợi ý, phải Ngài phát trọng điểm cúng dường Phật Bảo Tạng và Tăng bọn chúng trọn ba tháng.

Bạn đang xem: Văn thù bồ tát là ai

Lúc ấy, gồm quan tiền Đại Thần là Bảo Hải thấy vậy thì khuyên rằng: “ Nay Điện hạ đang có lòng làm cho sự phước đức, tạo nên nghiệp tkhô hanh tịnh, yêu cầu bởi không còn thảy bọn chúng sanh cơ mà cầu đặng những món trí huệ, với lấy công đức ấy hồi hướng đến đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì xuất sắc rộng là ý muốn cầu những sự phước báu nhỏ nhen”.

1- Vương Chúng Thái Tử nghe quan liêu Đại thần khuyến như thế, thì tức tốc chấp tay mà lại thưa với Phật rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn! Công đức tôi cúng dường Phật Tăng cùng các hạnh nghiệp tu tập thanh khô tịnh của tôi kia, ni xin hồi nhắm tới Đạo Vô Thượng Bồ Đề, nguyện trải hằng sa kiếp tu hạnh Bồ Tát, đặng hóa độ bọn chúng sinh, chớ tôi chẳng vày tác dụng một mình mà cầu mau chứng đạo trái.

2- Tôi nguyện hóa độ không còn thảy phần lớn loại chúng sinh sinh sống các trái đất vào mười phương thơm những phạt trung ương cầu đạo Vô Thượng Chánh Giác, giữ lại gìn vai trung phong Bồ Đề cho bền chắc, và khuyến hóa theo môn lục độ (lục độ là: 1- cha thí, 2- trì giới, 3- nhẫn nhục, 4- tinc tấn, 5- tnhân từ định, 6- trí huệ).

3- Tôi nguyện giáo hóa rất nhiều bọn chúng sinh làm việc những thế giới đều đặng thành Phật thuyết Pháp trước tôi, và trong những lúc tngày tiết Pháp, sao cho tôi hồ hết coi thấy tất cả.

4- Tôi nguyện trong những khi tu Bồ Tát Đạo, làm cho đặng vô lượng câu hỏi Phật, với sinh thành lập và hoạt động nào cũng tu theo Đạo ấy cả.

5- Bao nhiêu chúng sanh của tôi dạy dỗ đầy đủ đặng tkhô nóng tịnh, như những bạn đã tất cả tu phxay tthánh thiện định sinh sống cõi Phạm Thiên, trung tâm ý không hề điên đảo. Nếu đặng những kẻ chúng sinh những điều đó sanh về cõi tôi, thì lúc đó tôi new thành đạo.

6- Tôi nguyện lấy những món hạnh nguyện nhưng cầu đặng cõi Phật nghiêm túc và nguyện không còn thảy các cõi Phật các hiệp chung lại thành một thế giới của tôi.

Đường giới hạn bao quanh trong cõi ấy đa số cần sử dụng đều chất: Vàng, bạc, ngọc lưu giữ ly, trộn lê, xa cừ, xích châu và mã não, nhưng mà kiến tạo mang đến cao lên đến mức cõi Phạm Thiên, còn mặt khu đất thì toàn là ngọc lưu ly tất cả.

Trong cõi ấy không tồn tại những món khu đất, cat, bụi bặm bụi bờ, hại não, nhơ dáy, và không tồn tại đều sự xúc cảm, thô ác, với xấu xí, cũng không tồn tại những người dân bọn bà cùng tên hiệu của người bầy bà

Hết thảy chúng sanh đầy đủ hóa sanh, chớ chưa hẳn thai nhi trong bụng bà bầu nhỏng các cõi không giống, và hằng tu tập các pháp thiền khô định, vui rất đẹp thoải mái và tự nhiên, chớ ko cầu bắt buộc ẩm thực ăn uống đều dụng cụ hóa học.

7– Trong cõi tôi không có tín đồ Tiểu quá, Thinc Vnạp năng lượng và Duim Giác. Thảy hầu như là những bực Bồ Tát, cnạp năng lượng tánh cao thượng, vai trung phong trí sáng suốt, bạn nào thì cũng đang xa lìa phần đông sự tmê mẩn lam, hờn giận, ngớ ngẩn mê say, cùng sẽ tu đặng các môn phạm hạnh cả.

8– Trong Khi bọn chúng sanh sinh về cõi tôi, thì thoải mái và tự nhiên đầy đủ tướng tá mạo Tỳ khưu, đều sở hữu cạo tóc cùng đắp y một cách chỉnh đốn cả.

9– Chúng sinh trong cõi tôi muốn ăn, thì tự nhiên gồm bình chén thất bảo cố gắng nghỉ ngơi chỗ tay và đầy đủ các sản phẩm ăn ngon đẹp mắt đầy bát. lúc ấy lại suy nghĩ rằng: Chúng ta đừng nên cần sử dụng những thứ này, nguyện mang cha thí, thứ 1 dâng cúng cho những Đức Phật, Bồ Tát, Thinh Vnạp năng lượng, với Duyên ổn Giác, sau nữa thì bọn chúng sinh nghèo hèn với những loài ngạ quỷ đói khát phần đa dùng giàu có. Còn phần họ thì nên tu pháp thiền khô định, hưởng trọn sự vui đẹp nhất Tức là món nạp năng lượng.

10– Mọi người cân nhắc điều này, ngay lập tức đặng pháp Tam muội, Call là “Bất khả tư nghị hạnh”, tất cả sức thần thông, dạo đi tự trên, không có sự gì ngnạp năng lượng không tự tin toàn bộ. Độ vào giây phút, hồ hết fan được dạo bước mọi thế giới cơ mà cúng dường Phật, tía thí với Speeker những pháp cho việc đó sanh nghe rồi trlàm việc về nước thì vừa đúng bửa ăn.

11– Tôi nguyện trong quả đât của mình không có tám món cphía nạn với những sự khổ não, cùng cũng không tồn tại những người dân phá lỗi giới hiện tượng.

12– Tôi nguyện vào trái đất ấy có nhiều món châu báu siêu quái lạ và ko bắt buộc gì phải cần sử dụng đến ánh sáng của phương diện ttách với phương diện trăng. Các vị Bồ Tát thoải mái và tự nhiên bao phủ thân thể gồm hào quang sáng sủa chói, soi khắp các nơi, thường xuyên chiếu luôn không có hôm mai, chỉ coi thời gian nào bông nngơi nghỉ thì cho rằng ban ngày, thời gian nào bông xếp lại chỉ ra rằng đêm tối mà thôi. Còn nhiệt độ thường xuyên điều hòa, ko lạnh vượt cũng ko lạnh vượt.

13-Nếu các vị Bồ Tát như thế nào bửa xứ có tác dụng Phật những cõi không giống, thì thứ 1 sinh hoạt địa điểm cõi tôi, rồi đến cung Ttránh Đâu xuất, sau new giáng sinh đến cõi ấy.

14– Tôi nguyện hóa độ bọn chúng sanh đa số thành Phật hết rồi, tôi new hiện hữu trên lỗi không cơ mà nhập diệt.

15-Trong lúc tôi nhập khử, thì có khá nhiều món âm thanh tự nhiên và thoải mái kêu vang đầy đủ pháp mầu nhiệm cùng những vị Bồ Tát nghe số đông tỏ đặng các lẽ kì diệu.

Xem thêm: Geyser Là Gì, Nghĩa Của Từ Geyser, Geyser Là Gì

16-Thưa Đức Thế Tôn! Tôi nguyện lúc làm cho Bồ Tát nhưng dạo trong những cõi Phật, coi thấy đều thức nghiêm túc phần đa châu báu, rất nhiều mẫu mã, mọi xđọng snghỉ ngơi, cùng hồ hết hạnh nguyện của chư Phật, thì tôi đa số cầu đặng thành quả tất cả.

17– Tôi nguyện các vị Đẳng Giác Bồ Tát số đông nghỉ ngơi trong cõi tôi mà chờ mang đến thời kỳ vẫn vấp ngã xứ làm Phật, chớ không thọ sinh những cõi nào không giống nữa. Nếu các vị làm sao mong muốn đến cõi không giống thành Phật nhưng mà hóa độ bọn chúng sinh, thì phụ thuộc vào ý nguyện.

18-Thưa Đức Thế Tôn! Trong Lúc tôi tu đạo Bồ Tát, nguyện đặng cõi Phật rất tốt rất đẹp nhiệm mầu. Các vị Bồ Tát phát Bồ Đề trung tâm, tu Bồ tát hạnh, mà đặng bực bổ xđọng thành Phật, hầu như sinh về vào cõi tôi cả.

19-Thưa Đức Thế Tôn! Tôi nguyện đặng những điều đó, tôi bắt đầu thành Phật, cùng nguyện ngồi khoanh chưn bên trên tọa Klặng Cang nghỉ ngơi dưới cây Bồ Đề, trong giây lát hội chứng thành Chánh Giác.

20– Lúc thành Phật rồi, tôi biến hóa ra các vị hóa Phật cùng các vị Bồ Tát, những như số các sông Hằng, đặng đi dạo các trái đất cơ mà hóa độ chúng sanh, đào tạo các Pháp nhiệm mầu với khiến cho không còn thảy nghe Pháp rồi đông đảo vạc Bồ Đề Tâm, cho đến lúc thành đạo cũng ko đổi dời trung tâm trí.

21– khi tôi thành Phật rồi, bọn chúng sinh làm việc trong các cõi ví như thấy đặng tướng tốt của tôi, hằng in lưu giữ trong lòng luôn luôn, cho tới Lúc thành đạo cũng không quên.

22– Tôi nguyện bọn chúng sanh vào cõi tôi, người nào thì cũng đầy đủ căn thân toàn vẹn, không lỗi thiếu hụt món gì. Nếu các vị Bồ Tát ý muốn xem thấy tướng tá tôi, hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc là di chuyển, thì các thấy đặng cả. khi thấy rồi, ngay tức thì phân phát Bồ Đề trung tâm, cùng lại trong những khi thấy tôi, hầu như sự thiếu tín nhiệm về đạo pháp thoải mái và tự nhiên gọi biết đặng cả, ko bắt buộc ngóng tôi giải quyết và xử lý nữa.

23– Tôi nguyện Lúc tôi thành Phật rồi, thì tôi đặng tchúng ta mạng hết sức vô tận, không đề cập xiết. Còn những vị Bồ Tát vào cõi tôi cũng đặng sống lâu như thế.

24– Trong dịp tôi thành Phật, gồm vô vàn Bồ Tát đầy đủ tướng tá mạo Tỳ khưu, fan nào thì cũng cạo đầu, đắp y, cho tới lúc nhập Niết Bàn thì các tóc ko khi nào để mọc dài, cùng rất nhiều y cũng không bao giờ thay đổi bận nlỗi vật fan thế tục.

*

Đức Bảo Tạng Như Lai nghe mấy lời nguyện rồi, ngay tắp lự tchúng ta cam kết mang lại Vương Chúng Thái Tử rằng: “Hay thay! Hay thay! Ngươi là fan Đại Trượng phu, trí huệ sáng suốt, tỏ biết phần lớn lẻ, phát nguyện không hề nhỏ cùng khôn cùng trở ngại, có tác dụng phần đa bài toán công đức rất lớn sâu, cần yếu nghĩ về bàn đặng. Chính ngươi là bậc trí huệ nhiệm mầu, mới có tác dụng đặng mọi sự những điều đó.

Bởi ngươi do hết thảy chúng sinh mà phạt thệ nguyện cực kỳ nặng nề mập với cầu đặng cõi Phật khôn xiết nghiêm túc như thế, nên ta đặt hiệu ngươi là: Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi. Trải vô lượng hằng sa số kiếp sau này, ngươi đã thành Phật hiệu là: Phổ Hiền như Lai nghỉ ngơi nhân loại khôn xiết xinh tươi, tên là Tkhô nóng Tịnh Vô Cấu Bảo Chi, trực thuộc về bên pmùi hương Nam.

Tất cả rất nhiều sự nghiêm túc của ngươi mong thảy hầu như thỏa mãn nhu cầu.

Này Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi, từ bỏ rày sắp về sau, trải hằng sa kiếp, ngươi tu Bồ Tát đạo, tdragon các cnạp năng lượng lành, với vai trung phong trí thanh khô tịnh. Ngươi hằng vì bọn chúng sanh nhưng giáo hóa cho việc đó nó phần đa dẹp trừ được các món chổ chính giữa bịnh, vậy phải chúng nó số đông xưng ngươi là 1 trong ông Thầy dung dịch giỏi, tất cả một món thuốc thần nhằm trị lành được bịnh pnhân hậu óc.

Vương chúng Thái Tử thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu sự thệ nguyện của mình đặng như lời Ngài tbọn họ ký kết đó, thì tôi xin cả quả đât số đông vang rượu cồn và các Đức Phật mười phương phần lớn thọ ký đến tôi nữa”.

Vương chúng Thái Tử thưa rồi, đương cúi đầu lễ Phật, thoải mái và tự nhiên giữa lỗi không tồn tại các trang bị tiếng music vang rền diễn ra những pháp mầu nhiệm, với có những sản phẩm bông tươi tốt thơm mát rải xuống nlỗi mưa.

Các vị Bồ Tát làm việc các trái đất khác xem thấy những điều đó, ngay tức thì hỏi những Đức Phật rằng: “Do nhân duyên gì mà có điềm tốt như thế?”

Các Đức phật nói rằng: ”Nay Clỗi Phật sinh sống mười phương thơm số đông tbọn họ ký mang lại Văn uống Thù Sư Lợi Bồ Tát sau sẽ thành Phật, phải hiện ra điềm lành ấy”.

Vương bọn chúng Thái Tử thấy vậy, lòng khôn xiết vui mừng, tức khắc đãnh lễ Phật, rồi ngồi nghe tmáu Pháp.

Từ đó chuẩn bị sau, Thái Tử mạng tầm thường, thai nhi ra những thân khác cùng đời không giống, kiếp nào thì cũng duy trì gìn bạn dạng thệ, cố chí tu hành, học tập đạo Đại quá, làm hạnh Bồ tát, hóa độ chúng sinh phần nhiều thành Phật đạo, cơ mà cầu cho vừa lòng số đông sự nguyện cầu của chính bản thân mình.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *