Tổ chức bộ sản phẩm bao gồm quyền thời Lê sơđược trả thiện dần cùng đến thời vua Lê Thánh Tông là hoàn chỉnh nhất. Sau Lúc đánh đuổi giặc Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, khôi phục lại Quốc hiệu Đại Việt, tiến hành xây dựng bộ vật dụng công ty nước mới.

Bạn đang xem: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời lê sơ

Sơ đồ tổ chức bộ máy bao gồm quyền thời Lê sơ

*
Sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ

Bộ thứ ở trung ương thời Lê Sơ

+ Đứng đầu triều đình là vua.

+ Để tập trung quyền lực vào vua, vua Lê Thánh Tông bến bãi bỏ những chức vụ cao cấp nhất như: tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức Tổng chỉ huy quân đội.

+ Giúp việc đến vua gồm những quan tiền đại thần.

+ Ở triều đình tất cả 6 bộ với các cơ quan tiền trình độ chuyên môn. 6 bộ là: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, đứng đầu mỗi bộ là Thượng thư; các cơ quan lại chuyên môn gồm Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài.

Bộ thứ ở địa phương thời Lê Sơ

+ Thời vua Lê Thái Tổ với vua Lê Nhân Tông, cả nước chia thành 5 đạo. Dưới đạo là phủ, huyện (châu), xóm.

+ Thời vua Lê Thánh Tông, đổi phân tách 5 đạo thành 13 đạo thừa tuyên ổn, đứng đầu mỗi đạo là 3 ti phụ trách nát 3 mặt khác biệt (đô ti, thừa ti cùng hiến ti). Dưới đạo thừa tuim là phủ, châu, huyện, thôn.

Xem thêm:

Cách tổ chức quân đội thời Lê Sơ

- Đối với quân đội, thời Lê Sơ đã tổ chức theo chế độ “ngụ binc ư nông” nghĩa là:

+ Quân đội được chia làm nhì bộ phận chính là quân triều đình và quân ở địa phương.

+ Quân đội thời Lê Sơ được chia ra thành các binh chủng riêng biệt biệt, bao gồm: Bộ binc, thủy binh, tượng binh, kị binc.

+ Vũ khí của quân đội thời này là sử dụng đao kiếm, giáo, mác, cung thương hiệu, hỏa đồng, hỏa pháo.

+ Hằng năm, quân bộ đội được luyện tập võ nghệ, chiến trận để rèn luyển và củng cố đội quân. Đối với những đội quân mạnh sẽ được bố trí ở những vùng biên giới để bảo vệ lãnh thổ đất nước.

Vua Lê Thánh Tông căn dặn các quan tiền vào triều : “ Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ như thế nào lại vứt bỏ ? Phải cương quyết toắt con biện chớ mang lại họ lấn dần , nếu họ không nghe còn tồn tại thế sai sứ quý phái tận triều đình của họ , trình diễn rõ điều ngay lẽ gian. Nếu người làm sao dám đem một thước , một tấc đất của Thái Tổ có tác dụng mồi mang đến giặc, thì tội phải chu di.”

Luật pháp thời Lê Sơ

- Đặc điểm: Năm 1483 ban hành luật Hồng Đức

- Nội dung:

+Bảo vệ chủ quyền quốc gia

+Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc

+Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị

+Khuyến khích vạc triển ghê tế, giữ gìn truyền thống dân tộc, bảo vệ quyền lợi phụ nữ.

- Tác dụng:

+ Củng cố chế độ phong kiến tập quyền

+ Thúc đẩy gớm tế phát triển, ổn định trật tự thôn hội.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *