Sau khi được Viện trưởng phê chuẩn, trợ lý kiểm sát viên rất có thể làm cho rứa nhiệm vụ của kiểm sát viên.

Bạn đang xem: Viện kiểm sát tiếng anh là gì


If an assistant referee is injured the substitution controller will take the place of the assistant referee.
* Quốc Huy, "Vụ công dân chết sống trụ ssống công an: Viện kiểm sát đang vào cuộc", Dân Việt, ngày 12 tháng Tám năm 2010.
* Quoc Huy, "The Case in which a Citizen Died at the Police Station: The Department of Justice will Join investigation>" , Dan Viet, August 12, 2010.
Năm 1973, Iskandar bị kết tội hành hung cùng bị tuyên ổn án sáu tháng tù hãm giam, khi ấy Salleh Abas là kiểm sát viên nhân dân.
In 1973, Iskandar was convicted of assault & was sentenced to lớn six months imprisonment, of which Salleh Abas served as the public prosecutor hearing the case.
Dưới thời Septimus Severus (193 SCN), Numidia đã có được bóc ra từ bỏ thức giấc Africa Vetus, và được thống trị bởi một Kiểm sát viên hoàng thất.
Indeed, under Septimius Severus (AD 193 ), Numidia was separated from Africa Vetus, and governed by an imperial procurator.
Mãi tới thời điểm đầu tháng Bảy năm 2018 thì Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giấc Nghệ An new cấp chứng từ phnghiền ôm đồm mang lại quy định sư của Lê Đình Lượng.

Xem thêm: Painful Là Gì ? Nghĩa Của Từ Painful Trong Tiếng Việt It'S Painful


It was not until early July 2018 that the Nghe An procuracy granted permission for Le Dinh Luong khổng lồ be represented by defense lawyers.
Điều 129 Hiến pháp nước Cộng hoà quần chúng China luật pháp "Viện kiểm sát quần chúng Trung hoa là cơ sở đo lường và thống kê luật pháp của Nhà nước...".
Under Article 129 of the Constitution, people"s procuratories are "the State organs for legal supervision".
Sau hầu hết hạn chế khác nhau được chỉ dẫn bởi vì Viện kiểm sát Ober nổi tiếng của Thượng hội đồng thánh Konstantin Pobedonostsev, buổi giao lưu của buôn bản hội bị thu thon thả.
After various restrictions put forth by the infamous Ober-Procurator of the Holy Synod Konstantin Pobedonostsev, the activity of the society dwindled.
Các viên kiểm sát trưởng chỉ tất cả quyền huy hầu hết đơn vị quân trợ chiến với bắt buộc trộng lớn cậy vào viên legate của nhà vua trực thuộc tầng lớp nguyên ổn lão nghỉ ngơi Syria.
The Procutors commanded only auxiliary military units và looked to the Senatorial ranked Imperial Legate of Syria for direction.
DNA cũng đã truy tố 8 đại biểu của Quốc hội, hai bộ trưởng liên nghành trong chính phủ hiện nay, 9 thđộ ẩm phán cùng kiểm sát viên, thuộc 70-80 nhân viên cảnh sát cùng quan thuế.
By January 2007, the DNA had indicted eight Members of Parliament, two serving government ministers, nine judges and prosecutors, & 70-80 police & customs officers.
Báo chí bên nước toàn quốc dẫn câu chữ cáo trạng của viện kiểm sát rằng Will Nguyễn “ttê mê gia vào dòng xoáy người, xoay phlặng, chụp ảnh đăng lên Facebook cá nhân với mạng Twitter.”
State truyền thông cited the prosecutor’s indictment that claimed Nguyen “joined the stream of people, videoed, và took photos lớn post on personal Facebook và Twitter.”
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *