If someone"s hands or eyes wander, they touch or look in many different places, especially in a sexual way or when they should not do this:

Bạn đang xem: Wandering là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ toludenim.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


If your mind or your thoughts wander, you stop thinking about the subject that you should be giving your attention khổng lồ và start thinking about other matters:
If you say that an old person"s mind is beginning lớn wander, you mean that they are starting khổng lồ get very confused because of their age:
If your mind or your thoughts wander, you stop thinking about what you should be giving your attention khổng lồ và start thinking about other matters:
*

*

*

Xem thêm: Truyền Thuyết Chiến Thần Hình Thiên Là Ai

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *