Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ toludenim.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một giải pháp lạc quan.

Quý Khách vẫn xem: Way off là gì

Our current policy requires service personnel travelling off base to lớn be in civilian clothes unless they are in a military vehicle. The training of the personnel stationed there in their various operational roles continues both on & off base. From time lớn time we know it will be necessary to deploy it off base in time of tension and, indeed, in time of war. Furthermore, about 3,000 military personnel và their families live on base and a large number of military personnel and their families live off base. Control is also key to getting ahead in the count, & thus gaining the advantage over batters to lớn keep them off base. There is almost always one aircraft undergoing a routine inspection in the hangar và currently one was transferred off base khổng lồ be refitted. Các ý kiến của các ví dụ ko diễn tả ý kiến của các chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.comle hoặc của toludenim.com.dế yêu University Press tuyệt của những công ty trao giấy phép.

Bạn đang xem: Way off là gì

*

*

*

Xem thêm: Abacus Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *